Een bord is niet genoeg bij wegwerkzaamheden

wegwerkzaamheden

Aannemers en wegbeheerders moeten beseffen dat een bord bij wegwerkzaamheden niet voldoende is om automobilisten af te remmen. Een automobilist moet aanleiding zien om rustiger te rijden. Bijvoorbeeld door actief en zichtbaar te werken of de inrichting te versmallen. Dat concludeert Veilig Verkeer Nederland op basis van snelheidsmetingen en het uitzetten van een enquête.

De snelheidsmetingen vonden op zeven verschillende locaties plaats. Deze locaties verschilden onderling in inrichting en type werk. De snelheidsmetingen tonen aan dat op locaties waar actief aan de weg wordt gewerkt, bestuurders zich eerder aan de snelheidsbeperking houden. Op locaties waar niet of niet actief aan de weg wordt gewerkt, zijn meer bestuurders die sneller rijden dan de maximumsnelheid. De snelheid is om die reden overdag ook lager dan ’s avonds of ’s nachts.

Een situatie die logisch en veilig is ingericht kent een lager percentage overschrijders van de snelheid dan locaties waar alleen een bord staat met werkzaamheden.

Onjuist gebruik van de bebording in combinatie met de inrichting kan leiden tot een afname van de geloofwaardigheid van de borden bij wegwerkzaamheden, aldus VVN. Dit wordt veroorzaakt door situaties waarin wel borden staan en een snelheidsbeperking geldt, maar hier niet zichtbaar een aanleiding voor is om de snelheid aan te passen. Een meerderheid van de automobilisten geeft aan de bebording in twijfel te trekken als regelmatig een ongeloofwaardige inrichting wordt gepasseerd. Bestuurders passeren in het vervolg de werkzaamheden met een hogere snelheid en willen eerst een aanleiding zien om hun snelheid te verminderen.

Ook een inrichting die voor langere tijd hetzelfde blijft, zorgt voor een toename van de snelheid. Automobilisten raken gewend aan de situatie en zoeken (onbewust) een hogere snelheid op om alert te blijven. Een dergelijke toename van de snelheid os op één van de locaties waar een snelheidsmeting is uitgevoerd aangetoond.

Om het ongewenste gedrag tegen te gaan moet men actief en zichtbaar werken of de inrichting versmallen, zodat daadwerkelijk goed opgelet moet worden. Op locaties waar na werktijd de inrichting niet anders is dan de reguliere situatie, kan een snelheidsbeperking alleen tijdens werktijd meer begrip opleveren. Om gewenning te voorkomen, waarbij een indirecte snelheidsverhoging het gevolg is, kan gekozen worden om de situatie elke week te laten verschillen, stelt VVN. Het gewoontegedrag kan minder goed ontstaan waarbij bestuurders alerter blijven vanwege de veranderende situatie. Verder zou een vervolgonderzoek moeten gebeuren om te kijken naar de effecten van het belonen van gedrag van automobilisten, zoals het plaatsen van begripsborden of motivatieborden.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.