Beginnersrijbewijs helpt niet

rijbewijsJonge beginnende automobilisten (18-24 jaar) hebben een ruim vier keer zo groot ongevalsrisico als ervaren bestuurders (30-59 jaar). Het risico van jonge mannen is zelfs ruim zes keer zo groot. Mede daarom werd op 30 maart 2002 het beginnersrijbewijs ingevoerd. Een studie van de SWOV leert dat dit niet heeft geholpen. De SWOV pleit voor invoering van een getrapt rijbewijs.
Bij het beginnersrijbewijs krijgt men bij overtredingen strafpunten gedurende de eerste vijf jaar van het rijbewijsbezit. In dit rapport is nagegaan of na invoering van het beginnersrijbewijs het aantal ernstige ongevallen sterker is afgenomen bij de groep van jonge bestuurders (waarvan er veel een beginnersrijbewijs hebben) dan bij een groep van iets oudere bestuurders (waarvan maar een klein percentage een beginnersrijbewijs heeft).
Het blijkt dat aantal ernstige ongevallen per 1.000 rijbewijs-bezitters bij de jongere groep niet sterker afgenomen dan bij de oudere groep bestuurders. Dit maakt het onwaarschijnlijk dat het beginnersrijbewijs zoals deze nu is uitgevoerd, een gunstig effect heeft gehad op de ongevalsbetrokkenheid van beginnende bestuurders.
Ook is in dit rapport nagegaan of op basis van gegevens over het aantal bestuurders met 0, 1, 2, en 3 punten, geconcludeerd mag worden dat beginners na het oplopen van een punt zich beter aan de verkeersregels gaan houden. De SWOV stelt dat dit evenmin het geval is. ‘Noch uit het verloop van het aantal ongevallen, noch uit de aantallen beginners met 1, 2 of 3 punten, kan worden afgeleid dat het beginnersrijbewijs zoals deze is uitgevoerd, een effectieve maatregel is geweest’, aldus de SWOV.

De SWOV tekent daar nog bij aan dat de conclusies niet betekenen dat het beginnersrijbewijs geen gunstig effect op de verkeersveiligheid kan hebben gehad. ‘Het effect valt alleen niet aan te tonen op basis van de ongevallendata en de puntenverdelingen’, aldus prof. Wegman van de SWOV. ‘Dat geen effect is gevonden zou verband kunnen houden met de door de minister van Justitie en BVOM genoemde mogelijkheid van administratieve verdwijning van punten, maar het kan ook andere oorzaken hebben.’  Het BVOM vermoedt niet dat beginnende bestuurders veel minder ernstige overtredingen maken, maar dat strafpunten die worden doorgegeven, verdwijnen bij justitieparketten en het Centraal
Justitieel Incasso Bureau.

Volgens de SWOV zou wel belangrijke winst te behalen zijn door het ‘getrapte rijbewijs’ in te voeren. Dat bestaat uit drie fasen. De eerste mag men uitsluitend onder begeleiding rijden. Daarna mag de leerling zelfstandig rijden, maar alleen onder omstandigheden waarbij de kans op een ongeval klein is. Vrijwel altijd geldt er in deze fase een verbod op het rijden onder invloed van zelfs maar de geringste hoeveelheid alcohol. Hierna volgt de fase van het beginnersrijbewijs. Dit wil zeggen dat er in de eerste jaren van het rijbewijsbezit strengere regels gelden (bijvoorbeeld voor alcohol of een verzwaard puntensysteem) dan voor ervaren automobilisten.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Beginnersrijbewijs helpt niet - VerkeersNet

Beginnersrijbewijs helpt niet

rijbewijsJonge beginnende automobilisten (18-24 jaar) hebben een ruim vier keer zo groot ongevalsrisico als ervaren bestuurders (30-59 jaar). Het risico van jonge mannen is zelfs ruim zes keer zo groot. Mede daarom werd op 30 maart 2002 het beginnersrijbewijs ingevoerd. Een studie van de SWOV leert dat dit niet heeft geholpen. De SWOV pleit voor invoering van een getrapt rijbewijs.
Bij het beginnersrijbewijs krijgt men bij overtredingen strafpunten gedurende de eerste vijf jaar van het rijbewijsbezit. In dit rapport is nagegaan of na invoering van het beginnersrijbewijs het aantal ernstige ongevallen sterker is afgenomen bij de groep van jonge bestuurders (waarvan er veel een beginnersrijbewijs hebben) dan bij een groep van iets oudere bestuurders (waarvan maar een klein percentage een beginnersrijbewijs heeft).
Het blijkt dat aantal ernstige ongevallen per 1.000 rijbewijs-bezitters bij de jongere groep niet sterker afgenomen dan bij de oudere groep bestuurders. Dit maakt het onwaarschijnlijk dat het beginnersrijbewijs zoals deze nu is uitgevoerd, een gunstig effect heeft gehad op de ongevalsbetrokkenheid van beginnende bestuurders.
Ook is in dit rapport nagegaan of op basis van gegevens over het aantal bestuurders met 0, 1, 2, en 3 punten, geconcludeerd mag worden dat beginners na het oplopen van een punt zich beter aan de verkeersregels gaan houden. De SWOV stelt dat dit evenmin het geval is. ‘Noch uit het verloop van het aantal ongevallen, noch uit de aantallen beginners met 1, 2 of 3 punten, kan worden afgeleid dat het beginnersrijbewijs zoals deze is uitgevoerd, een effectieve maatregel is geweest’, aldus de SWOV.

De SWOV tekent daar nog bij aan dat de conclusies niet betekenen dat het beginnersrijbewijs geen gunstig effect op de verkeersveiligheid kan hebben gehad. ‘Het effect valt alleen niet aan te tonen op basis van de ongevallendata en de puntenverdelingen’, aldus prof. Wegman van de SWOV. ‘Dat geen effect is gevonden zou verband kunnen houden met de door de minister van Justitie en BVOM genoemde mogelijkheid van administratieve verdwijning van punten, maar het kan ook andere oorzaken hebben.’  Het BVOM vermoedt niet dat beginnende bestuurders veel minder ernstige overtredingen maken, maar dat strafpunten die worden doorgegeven, verdwijnen bij justitieparketten en het Centraal
Justitieel Incasso Bureau.

Volgens de SWOV zou wel belangrijke winst te behalen zijn door het ‘getrapte rijbewijs’ in te voeren. Dat bestaat uit drie fasen. De eerste mag men uitsluitend onder begeleiding rijden. Daarna mag de leerling zelfstandig rijden, maar alleen onder omstandigheden waarbij de kans op een ongeval klein is. Vrijwel altijd geldt er in deze fase een verbod op het rijden onder invloed van zelfs maar de geringste hoeveelheid alcohol. Hierna volgt de fase van het beginnersrijbewijs. Dit wil zeggen dat er in de eerste jaren van het rijbewijsbezit strengere regels gelden (bijvoorbeeld voor alcohol of een verzwaard puntensysteem) dan voor ervaren automobilisten.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.