Administratiekosten Mulderfeiten per 1 juli

Per 1 juli wordt bij elke verkeersboete voor een lichte verkeersovertreding – de zogenoemde Mulderfeiten – € 6,- aan administratiekosten in rekening gebracht. Dit bedrag dient te worden betaald in combinatie met de boete van de eerste acceptgiro (de ‘beschikking’).

Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) brengt per boete (ook als er een aanmaning wordt verzonden) één keer administratiekosten in rekening. Omdat de inning van de administratiekosten wettelijk is vastgelegd, is het niet mogelijk bij de officier van justitie een bezwaarschrift in te dienen tegen de administratiekosten. Is men het er niet mee eens, dan kan men wel in beroep gaan bij de officier van justitie.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.