Campagne tegen afleiding

campagneOnder het motto ‘ONderweg ben ik OFFline’ lanceert het ministerie van Infrastructuur en Milieu de nieuwe verkeerscampagne ‘Aandacht op de weg’. De SWOV deed onderzoek naar de gevolgen van afleiding, bijvoorbeeld door gebruik van de smartphone. Hoewel die negatief zullen zijn, valt nauwelijks hard te maken in welke mate dit speelt.

Toch stelt IenM dat de kans op een ongeval minstens 25 keer groter is wanneer je achter het stuur bezig bent met berichtjes op je mobieltje.

Verder wijst het ministerie erop dat onderzoek van het NIPO laat zien dat 87% van de doelgroep (incidentele en frequente social media-gebruikers tijdens de autorit) vindt dat social media en verkeer niet samengaan. Tegelijkertijd heeft 90% van diezelfde groep de telefoon op geluid of trilstand staan, en geeft 42% toe het moeilijk te vinden om tijdens een autorit de telefoon te negeren als ze merken dat er een bericht binnenkomt. 25% van de mensen die onderweg binnengekomen berichtjes lezen, doet dit terwijl ze rijden.

De nieuwe campagne herinnert mensen eraan dat er een eenvoudige manier is om je tijdens het rijden niet te laten afleiden: zet je mobiel op stil vóór vertrek.

Naar aanleiding van de nieuwe campagne, heeft SWOV de omvang van het probleem van afleiding opnieuw geschat. Eerder deed men dat al in 2013.

De conclusie is echter hetzelfde. Er zijn alleen enkele buitenlandse onderzoeken bekend, maar die zijn niet betrouwbaar genoeg. Het aantal verkeersdoden door afleiding in Nederland is daarom lastig te schatten. Men houdt het erop dat het jaarlijks nog steeds gaat om ten minste enige tientallen verkeersdoden, met een bovengrens van ruim honderd. Hoeveel daarvan het gevolg zijn van het sturen en ontvangen van tekstberichten of van het gebruik van andere functies van smartphones is niet aan te geven, aldus de SWOV.

Ook het feit dat meer mensen een smartphone bezitten en gebruiken, betekent nog niet dat de smartphone meer in het verkeer gebruikt wordt. Ook daarover is nog onvoldoende informatie, zegt de SWOV.

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.