Nieuwe regeling voor rouwstoeten in de maak

Voorstel voor een nieuw herkenningsteken op auto's in een rouwstoet.
Voorstel voor een nieuw herkenningsteken op auto's in een rouwstoet.
Voorstel voor een nieuw herkenningsteken op auto's in een rouwstoet.

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat werkt aan maatregelen om het verbod om een rouwstoet te doorsnijden te regelen. Daartoe worden onder meer nieuwe herkenningstekens getest.V&W heeft in de afgelopen periode overleg gevoerd met de uitvaartbranche over de herinvoering van het verbod om een rouwstoet te doorsnijden. Er is, zo stelt de minister in een brief aan de Kamer, volledige overeenstemming over de uitgangspunten. Zo vindt iedereen een goede herkenbaarheid van de rouwstoet cruciaal voor het invoeren van het verbod. Ook de uitvaartbranche acht dit de allerbelangrijkste voorwaarde om het verbod veilig te kunnen herintroduceren. Door veranderingen in het uitvaartwezen, bijvoorbeeld het sterk verminderde gebruik van zwarte volgauto’s, moet een alternatief worden bedacht. De onvoldoende herkenbaarheid van de rouwstoet was destijds de reden om het verbod in het RVV 1990 te schrappen.
Aan het herkenningsteken, dat door alle voertuigen van de rouwstoet gevoerd dient te worden, dient een aantal uniforme eisen te worden gesteld.
Vanuit de brancheorganisaties zelf is aangegeven dat het te risicovol is om de volgauto’s van een rouwstoet toe te staan door rood licht te rijden, ook als het eerste voertuig door groen is gereden. Bovendien zal het door rood rijden van volgauto’s problemen geven bij verkeerslichten met roodlichtcamera’s.
Rekening houdend met deze aanpak is de wijziging van de regelgeving ter hand genomen en zijn enkele uniforme herkenningstekens ontworpen, aldus V&W. Deze herkenningstekens worden nu getest. In 2010 moet de regelgeving klaar zijn.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.