Experiment begeleid rijden definitief ingevoerd

2todriveHoewel blijkt dat het niet mogelijk is om overtuigend vast te stellen of 2toDrive beter of slechter voor de verkeersveiligheid wordt het experiment definitief ingevoerd. Met 2toDrive kunnen jongeren vanaf 17 jaar hun rijbewijs halen en onder begeleiding rijden tot ze 18 zijn.

Uit een evaluatie blijkt volgens minister Schultz dat de jonge automobilisten het begeleid rijden serieus nemen en alvast veel belangrijke rijervaring opdoen.

De SWOV vroeg een kleine 100.000 jongeren die minstens een halfjaar hun rijbewijs hadden een vragenlijst in te vullen. Eenderde deed dat. Eén van de vragen was of ze vaker betrokken waren bij een verkeersongeval. Ook werd gevraagd of men bekeurd was.

Het ongevalsrisico per kilometer onder 2toDrivers die de vragenlijst invulden, is 26% lager dan voor bestuurders die niet meededen aan 2toDrive, zo concludeert minister Schultz op basis van dit onderzoek. De SWOV zelf is minder overtuigd van het effect:

We kunnen niet uitsluiten dat het verschil in risico tussen regulier opgeleide bestuurders en 2toDrive­bestuurders op toeval berust…Ook is het niet bij voorbaat uit te sluiten dat vooral de ‘veiligere’ of juist de onveiligere jongeren met het onderzoek hebben meegedaan. Het gevonden effect zou dan wel eens een onderschatting of juist een overschatting kunnen zijn.

Wel komen de cijfers min of meer overeen met ervaringen uit het buitenland: in Zweden daalde het ongevalsrisico van de groep begeleidrijders over twee jaar met ongeveer 40%, en in Duitsland daalde dit risico met 16 tot 30%.

Verder blijkt uit de evaluatie dat 18% van de 2toDrivers wel eens zonder begeleider heeft gereden tijdens de begeleidrijdenfase, van wie het merendeel dit overigens ‘vrijwel nooit’ deed. Van de jongeren die niet hebben meegedaan aan 2toDrive gaf 48% aan wel eens zonder rijinstructeur te hebben gereden voordat zij een rijbewijs hadden. Beide groepen deden dit voornamelijk op privéterrein of bos- en landweggetjes.

Het experiment loopt sinds november 2011 en duurt tot 31 oktober 2017. Daarna wordt het begeleid rijden definitief ingevoerd. De beginnersperiode voor 2toDrivers wordt dan ook verkort van 7 jaar naar de gebruikelijke 5 jaar voor beginnende automobilisten. In maart 2015 slaagde de 100.000e 17-jarige via 2toDrive voor het rijexamen.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.