Rotterdam start Actieplan Veilige Scholen

schoolHet stimuleren van parkeren op afstand, het uitdelen van fluorescerende hesjes of het plaatsen van een snelheidsdisplay. Scholen in Rotterdam kunnen zelf kiezen welke instrumenten zij willen inzetten voor hun leerlingen, de gemeente neemt de organisatie vervolgens uit handen.

Dat is de kern van het Actieplan Veilige Scholen van de gemeente. Scholen kunnen tot maximaal 2.000 euro per jaar aan educatieve maatregelen aanvragen. In totaal is jaarlijks 80.000 euro beschikbaar. Voor fysieke aanpassingen op straat kunnen scholen voor advies terecht bij de gemeente. De maatregelen variëren van een extra drempel op straat tot het instellen van eenrichtingsverkeer. Voor deze maatregelen is jaarlijks 150.000 euro gereserveerd.

VVN heeft voor de gemeente Rotterdam een enquête uitgezet bij alle 189 basisscholen. Van de 92 Rotterdamse scholen die hebben gereageerd, gaf 60% aan verkeersproblemen te ervaren. Het Actieplan richt zich op de meest genoemde probleempunten.

Op nummer 1 staat Chaos op het schoolplein. Tot de maatregelen die in dat kader genomen kunnen worden behoren inzet van De Verkeersslang en ouderbijeenkomsten waar ouders meer informatie over het verkeersgedrag rondom de school krijgen. Eenrichtingsverkeer kan ook een oplossing zijn om chaos voor de ingang te beperken en de situatie voor de school overzichtelijk te maken. Kinderen weten immers uit welke richting auto’s komen. En om ouders en andere weggebruikers extra attent te maken op de aanwezigheid van schoolgaande kinderen kan een “SCHOOL”- markering worden aangebracht op het wegdek.

Om parkeerproblemen het hoofd te bieden kan men denken aan parkeren op afstand. Dat zorgt ervoor dat de straat direct voor de school rustiger wordt. De gemeente markeert de looproute naar school en maakt deze waar nodig veiliger. Omdat het parkeerprobleem speelt tijdens de schoolspits kunnen ook venstertijden een oplossing zijn waarbij tijdens de drukke periode parkeren wordt toegestaan of juist wordt verboden.

Onvoldoende praktijkervaring is een ander veel gesignaleerd probleem. De gemeente biedt daarom aan de organisatie van het praktisch verkeersexamen door een externe partij te laten uitvoeren, omdat scholen vaak geen tijd hebben De gemeente gaat verder in gesprek met de ophaaldiensten zodat tijdens de schoolspits geen vuilnis wordt opgehaald in de buurt van de school. Om kinderen te leren omgaan met ander vrachtverkeer in de stad worden dodehoeklessen gegeven op de school.

Met de Oversteekcoach oefenen kinderen op een leuke wijze de moeilijke oversteek in hun schoolomgeving. En het team van Stop voor de Zebra maakt automobilisten en andere voetgangers op een positieve manier bewust van het juiste verkeersgedrag. Scholen kunnen ook fluorescerende schoolveiligheidshesjes bestellen. Soms is een meer ingrijpende maatregel nodig, zoals het aanleggen van een zebrapad of een middeneiland.

Om snelheidsproblemen te tackelen kunnen scholen gebruikmaken van het verkeersmaatje Victor Veilig. Tijdens de haal- en brengperiodes zet de school Victor Veilig op straat. De gemeente heeft 25 snelheidsinformatiedisplays (SID’s) die tijdelijk opgehangen kunnen worden langs wegen waar Rotterdammers last hebben van hardrijders. Liggen deze wegen vlakbij een school, dan komen deze eerder in aanmerking voor een SID. Om het verkeer af te remmen zijn in bepaalde situaties verkeersdrempels noodzakelijk.

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Rotterdam start Actieplan Veilige Scholen - VerkeersNet

Rotterdam start Actieplan Veilige Scholen

schoolHet stimuleren van parkeren op afstand, het uitdelen van fluorescerende hesjes of het plaatsen van een snelheidsdisplay. Scholen in Rotterdam kunnen zelf kiezen welke instrumenten zij willen inzetten voor hun leerlingen, de gemeente neemt de organisatie vervolgens uit handen.

Dat is de kern van het Actieplan Veilige Scholen van de gemeente. Scholen kunnen tot maximaal 2.000 euro per jaar aan educatieve maatregelen aanvragen. In totaal is jaarlijks 80.000 euro beschikbaar. Voor fysieke aanpassingen op straat kunnen scholen voor advies terecht bij de gemeente. De maatregelen variëren van een extra drempel op straat tot het instellen van eenrichtingsverkeer. Voor deze maatregelen is jaarlijks 150.000 euro gereserveerd.

VVN heeft voor de gemeente Rotterdam een enquête uitgezet bij alle 189 basisscholen. Van de 92 Rotterdamse scholen die hebben gereageerd, gaf 60% aan verkeersproblemen te ervaren. Het Actieplan richt zich op de meest genoemde probleempunten.

Op nummer 1 staat Chaos op het schoolplein. Tot de maatregelen die in dat kader genomen kunnen worden behoren inzet van De Verkeersslang en ouderbijeenkomsten waar ouders meer informatie over het verkeersgedrag rondom de school krijgen. Eenrichtingsverkeer kan ook een oplossing zijn om chaos voor de ingang te beperken en de situatie voor de school overzichtelijk te maken. Kinderen weten immers uit welke richting auto’s komen. En om ouders en andere weggebruikers extra attent te maken op de aanwezigheid van schoolgaande kinderen kan een “SCHOOL”- markering worden aangebracht op het wegdek.

Om parkeerproblemen het hoofd te bieden kan men denken aan parkeren op afstand. Dat zorgt ervoor dat de straat direct voor de school rustiger wordt. De gemeente markeert de looproute naar school en maakt deze waar nodig veiliger. Omdat het parkeerprobleem speelt tijdens de schoolspits kunnen ook venstertijden een oplossing zijn waarbij tijdens de drukke periode parkeren wordt toegestaan of juist wordt verboden.

Onvoldoende praktijkervaring is een ander veel gesignaleerd probleem. De gemeente biedt daarom aan de organisatie van het praktisch verkeersexamen door een externe partij te laten uitvoeren, omdat scholen vaak geen tijd hebben De gemeente gaat verder in gesprek met de ophaaldiensten zodat tijdens de schoolspits geen vuilnis wordt opgehaald in de buurt van de school. Om kinderen te leren omgaan met ander vrachtverkeer in de stad worden dodehoeklessen gegeven op de school.

Met de Oversteekcoach oefenen kinderen op een leuke wijze de moeilijke oversteek in hun schoolomgeving. En het team van Stop voor de Zebra maakt automobilisten en andere voetgangers op een positieve manier bewust van het juiste verkeersgedrag. Scholen kunnen ook fluorescerende schoolveiligheidshesjes bestellen. Soms is een meer ingrijpende maatregel nodig, zoals het aanleggen van een zebrapad of een middeneiland.

Om snelheidsproblemen te tackelen kunnen scholen gebruikmaken van het verkeersmaatje Victor Veilig. Tijdens de haal- en brengperiodes zet de school Victor Veilig op straat. De gemeente heeft 25 snelheidsinformatiedisplays (SID’s) die tijdelijk opgehangen kunnen worden langs wegen waar Rotterdammers last hebben van hardrijders. Liggen deze wegen vlakbij een school, dan komen deze eerder in aanmerking voor een SID. Om het verkeer af te remmen zijn in bepaalde situaties verkeersdrempels noodzakelijk.

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.