Positieve effecten van fietslessen voor immigranten

fietsles (1)

Fietsdocenten geven in Utrecht fietsles aan allochtone vrouwen. Die gaan daardoor ook daadwerkelijk vaker fietsen. Bovendien bevorderen de lessen de sociale cohesie.

De organisatie Harten voor Sport heeft in Utrecht een stadsbreed programma opgezet om volwassenen te leren fietsen. Gecertificeerde fietsdocenten geven in 15 Utrechtse buurten les aan circa 150 allochtone vrouwen van met name Turkse en Marokkaanse afkomst.

Middels een nul- en effectmeting heeft gemeente laten onderzoeken in hoeverre deelname aan de fietslessen bijdraagt aan een gedragsverandering wat betreft het gebruik van de fiets. Daartoe zijn 54 deelnemers ondervraagd, allemaal vrouwen (hoewel fietslessen ook open staan voor mannen). Daarvan konden 33 deelnemers helemaal niet fietsen vóór de fietslessen. De rest een beetje.

Het voornaamste doel om mee te doen is dan ook om te leren fietsen. Maar ook geven deelnemers andere redenen aan. Bijvoorbeeld dat ze meer willen bewegen en omdat fietsen goedkoop is en omdat vrienden en kennissen ook meedoen.

De geïnterviewde deelnemers zijn positief over de fietslessen. Gemiddeld geven zij de lessen een 8,8. De goede begeleiding van de docenten wordt het meest gewaardeerd door de cursisten.

Over het algemeen is er een positief effect van de fietslessen zichtbaar. Bijna alle deelnemers zijn het eens met de stelling dat ze van plan zijn meer te gaan fietsen. Tussen goede voornemens en daadwerkelijk gedrag zit vaak een verschil, zo ook hier. Maar 37 van de 50 respondenten geven aan daadwerkelijk meer gebruik te maken van de fiets en 31 van de 54 deelnemers zeggen dat ze door de fietslessen minder vaak de auto gebruiken.

Maar de onderzoekers vonden ook dat de fietslessen een belangrijke sociale component in zich hebben. Deelnemers geven aan dat de fietslessen voor hen een belangrijk sociaal ontmoetingsmoment zijn. Fietslessen lijken dus aan veel meer te kunnen bijdragen dan alleen aan bijbrengen van de vaardigheid van het fietsen. Deze bijvangst, dit sociale effect kan ook bijdragen aan het vergroten van het netwerk van de mensen en de sociale cohesie tussen mensen. Het is aanbevelenswaardig om in de toekomst ook meer op deze sociale impact in te gaan, zo stellen de onderzoekers.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.