Bedankt dat je langzamer rijdt!

vlaggetjes (1)In het Zeeuws-Vlaamse Magrette start het vervolg van de snelheidscampagne ‘Bedankt dat je langzamer rijdt!’ Bewoners kleden de straat aan met lantaarnpaalborden, spandoeken en vlaggen met daarop de boodschap ‘Bedankt dat je langzamer rijdt!’. Daarnaast worden kliko’s voorzien van 30km stickers en worden krijtuitingen aangebracht op de weg.

Snelheidsmetingen laten zien dat driekwart van de bestuurders in Magrette de snelheidslimiet van 30km/uur overschrijdt. 23% van de bestuurders rijdt zelfs harder dan 40 km/uur. Ook buiten de bebouwde kom wordt de snelheidslimiet van 60 km/uur overschreden door 67% van de bestuurders, waarbij 27% harder rijdt dan 70 km/uur.

Uit onderzoek onder de weggebruikers in Magrette blijkt dat bijna 90% van de bestuurders kennis heeft van de geldende snelheidslimiet. De helft van de bestuurders rijdt onbewust te hard. De campagne probeert dit onbewuste gedrag op een positieve manier te beïnvloeden.

De snelheidscampagne in Magrette is onderdeel van de bredere pilot ‘Bedankt dat je langzamer rijdt!’ in Zeeland. Het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland startte in 2014 met dit project, om rijgedrag te beïnvloeden. In de aanpak worden succesvolle voorbeelden uit binnen- en buitenland gecombineerd in een snelheidscampagne die uitgetest wordt in vijf Zeeuwse straten verspreid over de provincie. Zo toonde een soortgelijke campagne in Antwerpen al aan dat het effect groter is wanneer de bewoner zelf op een positieve manier aandacht vraagt van automobilisten, in plaats van de ‘wijzende vinger’ te gebruiken.

In elke straat vinden twee campagneperiodes plaats. Elke campagne is een combinatie van burgerparticipatie, gedragsbeïnvloeding, handhaving en mogelijk infrastructurele ingrepen.

De doelstelling van de snelheidscampagne is dat de gemiddelde snelheid met 5 km/uur daalt en het aantal grove snelheidsovertredingen (meer dan 10 km/uur boven de limiet) met 10% daalt ten opzichte van de situatie voorafgaand aan de campagne. In dat geval is er sprake van een merkbaar effect op de verkeersveiligheid van alle weggebruikers.
De eerdere resultaten van deze pilot zijn positief. Het aantal bestuurders dat harder reed dan 30 km/uur daalde met 10%. De snelheidsoverschrijdingen met meer dan 10 km/uur daalden met ruim 20%.

In het project werken de gemeenten Borsele en Terneuzen, waterschap Scheldestromen, Veilig Verkeer Nederland (VVN), de politie Zeeland-West-Brabant en het ROVZ samen.
De campagne loopt tot eind mei.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Bedankt dat je langzamer rijdt! - VerkeersNet

Bedankt dat je langzamer rijdt!

vlaggetjes (1)In het Zeeuws-Vlaamse Magrette start het vervolg van de snelheidscampagne ‘Bedankt dat je langzamer rijdt!’ Bewoners kleden de straat aan met lantaarnpaalborden, spandoeken en vlaggen met daarop de boodschap ‘Bedankt dat je langzamer rijdt!’. Daarnaast worden kliko’s voorzien van 30km stickers en worden krijtuitingen aangebracht op de weg.

Snelheidsmetingen laten zien dat driekwart van de bestuurders in Magrette de snelheidslimiet van 30km/uur overschrijdt. 23% van de bestuurders rijdt zelfs harder dan 40 km/uur. Ook buiten de bebouwde kom wordt de snelheidslimiet van 60 km/uur overschreden door 67% van de bestuurders, waarbij 27% harder rijdt dan 70 km/uur.

Uit onderzoek onder de weggebruikers in Magrette blijkt dat bijna 90% van de bestuurders kennis heeft van de geldende snelheidslimiet. De helft van de bestuurders rijdt onbewust te hard. De campagne probeert dit onbewuste gedrag op een positieve manier te beïnvloeden.

De snelheidscampagne in Magrette is onderdeel van de bredere pilot ‘Bedankt dat je langzamer rijdt!’ in Zeeland. Het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland startte in 2014 met dit project, om rijgedrag te beïnvloeden. In de aanpak worden succesvolle voorbeelden uit binnen- en buitenland gecombineerd in een snelheidscampagne die uitgetest wordt in vijf Zeeuwse straten verspreid over de provincie. Zo toonde een soortgelijke campagne in Antwerpen al aan dat het effect groter is wanneer de bewoner zelf op een positieve manier aandacht vraagt van automobilisten, in plaats van de ‘wijzende vinger’ te gebruiken.

In elke straat vinden twee campagneperiodes plaats. Elke campagne is een combinatie van burgerparticipatie, gedragsbeïnvloeding, handhaving en mogelijk infrastructurele ingrepen.

De doelstelling van de snelheidscampagne is dat de gemiddelde snelheid met 5 km/uur daalt en het aantal grove snelheidsovertredingen (meer dan 10 km/uur boven de limiet) met 10% daalt ten opzichte van de situatie voorafgaand aan de campagne. In dat geval is er sprake van een merkbaar effect op de verkeersveiligheid van alle weggebruikers.
De eerdere resultaten van deze pilot zijn positief. Het aantal bestuurders dat harder reed dan 30 km/uur daalde met 10%. De snelheidsoverschrijdingen met meer dan 10 km/uur daalden met ruim 20%.

In het project werken de gemeenten Borsele en Terneuzen, waterschap Scheldestromen, Veilig Verkeer Nederland (VVN), de politie Zeeland-West-Brabant en het ROVZ samen.
De campagne loopt tot eind mei.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.