Effectiviteit van verkeerseducatie doorgemeten

030403 006De gezamenlijke provincies hebben groen licht gegeven en budget beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van een meetlat om de effectiviteit van verkeerseducatie te meten.

Het project WEVER (Weg naar Effectieve VERkeerseducatie) moet leiden tot een universele maat om vergelijkbare verkeerseducatieprogramma’s voor vergelijkbare doelgroepen op effectiviteit te kunnen beoordelen.

Als eerste pilot wordt in 2016 een meetlat ontwikkeld om fietscompetenties te kunnen meten bij kinderen van groep 7/8 in het basisonderwijs.

Het project wordt uitgevoerd in opdracht van de provincies door RHDHV, SWOV en CROW.

De projectfinanciering vanuit de provincies is in 2015 vastgesteld voor vijf  jaren gerekend van 2016 tot en met 2020. Per jaar wordt gerapporteerd en bekeken of de opbrengsten van het project voldoende zijn om door te gaan.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.