AutoModus-app reduceert smartphone gebruik jonge automobilisten

smartphoneHet gebruik van de AutoModus-app heeft geleid tot een kleine, maar statistisch significante daling van het zelfgerapporteerde smartphonegebruik onder jonge automobilisten. De app beloont jongeren met punten wanneer ze hun smartphone niet gebruiken tijdens het rijden.

De AutoModus-app is ontwikkeld door verzekeraar Interpolis. Het effect van de app is door de SWOV onderzocht. 465 automobilisten van 18 t/m 24 jaar kregen daartoe vragenlijsten voorgelegd.
Er werden twee versies onderzocht. In de ene versie van de app kregen deelnemers alleen complimenten bij het behalen van nieuwe punten, in de andere versie van de app kregen ze deze complimenten ook, maar konden ze daarnaast de punten inwisselen voor kleine cadeaus.

Beide versies van de app bleken zelfgerapporteerd smartphonegebruik in de auto significant te verminderen. Tevens verlaagden de apps de score op smartphoneverslaving, en versterkten ze de mate van risicoperceptie, dat wil zeggen de mate waarin men smartphonegebruik tijdens het rijden gevaarlijk vindt.

Deelnemers in de beloningengroep die de app langer gebruikten, reduceerden hun smartphonegebruik iets meer dan deelnemers in deze groep die de app minder lang gebruikten. Deelnemers in de complimentengroep reduceerden hun smartphonegebruik ongeacht hoe lang ze de app gebruikten.

Het effect is na vier weken en acht weken ook nog aanwezig. Dat brengt de SWOV tot de conclusie dat onveilige smartphonegebruik in de auto in gunstige richting beïnvloed kan worden door een relatief eenvoudige en laagdrempelige interventie. Vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid is het advies daarom om de AutoModus-app verder uit te rollen en het gebruik van de app onder jonge automobilisten te stimuleren.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.