Speekseltest voldoet om cannabisgebruik vast te stellen

drugtest_5000_ovUit een pilot van de politie is gebleken dat het goed mogelijk is om met speekseltesters vast te stellen of iemand zogenaamde psychotrope stoffen heeft gebruik. Bij de proef bleek het vooral te gaan om automobilisten die na gebruik van cannabis achter het stuur waren gekropen.

Op basis van onderzoek in het buitenland en door de SWOV lopen de schattingen over het aantal dodelijke ongevallen waarbij het gebruik van drugs door de bestuurder de oorzaak was uiteen van 10% tot 25% van het totale aantal dodelijke ongevallen. Daarom is van oktober 2008 tot en met januari 2009 de pilot Drugs en verkeer gehouden in het zuiden van het land.
Een speciaal politieteam heeft gedurende deze drie maanden specifieke aandacht besteed aan het verschijnsel rijden onder invloed van andere psychotrope stoffen dan alcohol.
De conclusie van de politie is dat een speekseltesters een nuttig en handig hulpmiddel is om de verdenking op te baseren dat een persoon bepaalde psychoactieve stoffen heeft gebruikt. Of dat daadwerkelijk zo is, moet altijd worden vastgesteld op basis van een bloedproef.
Minister Eurlings laat naar aanleiding van de proef weten dat hij gaat bekijken of de Wegenverkeerswet 1994 moet worden aangepast om de speekseltest als wettelijk selectiemiddel toe te staan. Om deze wijziging goed voor te bereiden is een onafhankelijk onderzoek gestart naar de onderbouwing voor het al dan niet hanteren van limieten voor drugsgebruik in het verkeer in een aantal andere landen, aldus de minister. Als uit dit onderzoek naar voren komt dat het niet mogelijk is om met limieten voor drugsgebruik te werken dan zij wij voornemens ook in Nederland van zero tolerance voor drugs in het verkeer uit te gaan.
Het is de bedoeling dat het concept van dit wijzigingswetsvoorstel begin 2010 aan alle betrokkenen voor advies wordt gezonden.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.