Bewonerscampagne helpt terugdringen aantal hardrijders

snelheidscampagneMet lantaarnpaalborden, vlaggen en graffiti vroegen bewoners van de Molendijk in ‘s-Heerenhoek in Zeeland aandacht voor de snelheidslimiet van 30 km/uur. En voorlopig heeft dat effect.

Voor de start van de eerste campagneperiode werd de limiet van 30 km/uur dagelijks door ruim driekwart van de bestuurders overschreden. Ruim de helft daarvan reed meer dan 10 km/uur harder dan de toegestane snelheid. Doelstelling van de actie was om de gemiddelde snelheid met 5 km/uur te laten dalen. Dat is gelukt: de gemiddelde snelheid is afgenomen met 8 km/uur. Daarnaast is het aantal grove snelheidsovertredingen (meer dan 10 km/u boven de limiet) met 33% gedaald ten opzichte van de nulmeting.

Dit betekent dat er sprake is een merkbaar effect op de verkeersveiligheid van alle weggebruikers, in elke geval op de korte termijn. De behaalde resultaten blijken ook na de campagneperiode nog een tijdje door te werken, zo meldt ROVZ, dat samen met de bewoners, Veilig Verkeer Nederland en politie de campagne opzette.

Om te zien wat het effect op de langere termijn is, voert de gemeente Borsele in oktober opnieuw snelheidsmetingen uit. Vanaf september start daarnaast de evaluatie van de gehele campagne ‘Bedankt dat je langzamer rijdt!’. Afhankelijk van de uitkomsten van deze evaluatie wordt bepaald of en hoe er een vervolg komt op de snelheidscampagne.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.