Campagne geeft ouderen voorbeeldfunctie

alphenAlphen begint een voorlichtingscampagne om ouderen erop te wijzen dat ze een voorbeeldrol hebben voor kinderen. Borden in combinatie met stickers en stoeptegels vragen het goede voorbeeld te geven.
Kinderen nemen een voorbeeld aan volwassenen. Reden om volwassenen te wijzen op hun verantwoordelijkheid en een goed voorbeeld voor kinderen te geven in het verkeer, zo vindt Alphense wethouder verkeer Hans Groen in ’t Wout. Want slecht voorbeeldgedrag staat in schril contrast met de vele inspanningen die in het kader van het convenant Duurzaam Veilig worden uitgevoerd om de leeftijdsgroep 0-18 jaar goed verkeergedrag en de juiste vaardigheden in het verkeer aan te leren. De praktische vaardigheden en gedragsregels die worden opgedaan op peuterspeelzalen en kinderdagverblijven, op basisscholen en op het voortgezet onderwijs worden voor een belangrijk deel te niet gedaan door het slechte voorbeeldgedrag. De borden zijn op proef op vijf plaatsen in Alphen geplaatst.
In samenwerking met het Regionaal Platform Verkeersveiligheid is een film van circa tien minuten gemaakt die uitleg geeft over het nieuwe bord en de juiste wijze van oversteken. Gefilmde praktijksituaties laten het belang van de pilot zien.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.