nudging, Nijntje, verkeersbord, snelheid, kinderen

Langzamer rijden door Dick Bruna-borden

Foto: archief Verkeersnet.nl
nudging
(c) Foto: Leer in het Verkeer –  Tjinco

Automobilisten zeggen dat zij circa 4 km/uur langzamer zouden rijden wanneer ze een Dick Bruna-bord zien langs de weg zien dan wanneer ze dezelfde situatie zien zonder Dick Bruna-bord.

Ook verwachten zij een zelfde snelheidsverlaging bij andere automobilisten. Dit effect is nagenoeg gelijk voor 30- en 50km/uur-wegen.

Dit blijkt uit het onderzoek ‘Beïnvloeding van snelheidsgedrag door nudging‘ dat de SWOV deed in opdracht van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

Het onderzoek is uitgevoerd onder een representatieve groep Nederlanders. In totaal kregen ruim 1.000 respondenten via internet foto’s te zien van 30- en 50 km/uur wegen. Bij elke foto werd aan de respondenten gevraagd hun eigen snelheid en de snelheid van andere automobilisten in te schatten. De foto’s toonden wegen met Dick Bruna-borden, neutrale borden en geen borden.

Het snelheidsverlagende effect van km/uur van de Dick-Brunaborden is in verkeersveiligheidstermen een groot effect te noemen: in het echte verkeer zou een dergelijke verlaging van de gemiddelde snelheid op een weg binnen de bebouwde kom gepaard gaan met een reductie van 20% aan ongevallen, aldus de SWOV. Het neutrale bord bleek inderdaad vrijwel neutraal wat betreft het effect op rijsnelheid. Er was weliswaar een statistisch significant verschil in de eigen voorkeurssnelheid tussen de situaties met een neutraal bord en zonder bord, maar in absolute termen was dit verschil klein (0,4 km/uur).

Voor het onderzoek is gekozen voor de illustraties van Dick Bruna, omdat veel inwoners deze borden kennen en er een duidelijke associatie is met kinderen.

De SWOV tekent wel aan dat het hier om resultaten uit een vragenlijstonderzoek gaat. De Metropoolregio gaat een vervolgonderzoek doen om een en ander in de praktijk te toetsen.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Langzamer rijden door Dick Bruna-borden - VerkeersNet
nudging, Nijntje, verkeersbord, snelheid, kinderen

Langzamer rijden door Dick Bruna-borden

Foto: archief Verkeersnet.nl
nudging
(c) Foto: Leer in het Verkeer –  Tjinco

Automobilisten zeggen dat zij circa 4 km/uur langzamer zouden rijden wanneer ze een Dick Bruna-bord zien langs de weg zien dan wanneer ze dezelfde situatie zien zonder Dick Bruna-bord.

Ook verwachten zij een zelfde snelheidsverlaging bij andere automobilisten. Dit effect is nagenoeg gelijk voor 30- en 50km/uur-wegen.

Dit blijkt uit het onderzoek ‘Beïnvloeding van snelheidsgedrag door nudging‘ dat de SWOV deed in opdracht van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

Het onderzoek is uitgevoerd onder een representatieve groep Nederlanders. In totaal kregen ruim 1.000 respondenten via internet foto’s te zien van 30- en 50 km/uur wegen. Bij elke foto werd aan de respondenten gevraagd hun eigen snelheid en de snelheid van andere automobilisten in te schatten. De foto’s toonden wegen met Dick Bruna-borden, neutrale borden en geen borden.

Het snelheidsverlagende effect van km/uur van de Dick-Brunaborden is in verkeersveiligheidstermen een groot effect te noemen: in het echte verkeer zou een dergelijke verlaging van de gemiddelde snelheid op een weg binnen de bebouwde kom gepaard gaan met een reductie van 20% aan ongevallen, aldus de SWOV. Het neutrale bord bleek inderdaad vrijwel neutraal wat betreft het effect op rijsnelheid. Er was weliswaar een statistisch significant verschil in de eigen voorkeurssnelheid tussen de situaties met een neutraal bord en zonder bord, maar in absolute termen was dit verschil klein (0,4 km/uur).

Voor het onderzoek is gekozen voor de illustraties van Dick Bruna, omdat veel inwoners deze borden kennen en er een duidelijke associatie is met kinderen.

De SWOV tekent wel aan dat het hier om resultaten uit een vragenlijstonderzoek gaat. De Metropoolregio gaat een vervolgonderzoek doen om een en ander in de praktijk te toetsen.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.