Verkeerseducatie in voorgezet onderwijs integraal benaderen

Verkeerseducatie in het voortgezet kan jongeren meestal niet echt boeien. Verkeersthema’s krijgen meer kans als ze worden uitgevoerd als onderdeel van een geïntegreerde programma’s gericht op multipele gezondheidsgedragingen.

Dat is de conclusie van een onderzoek van KpVV naar de implementatie van verkeers- en gezondheidsonderwijs in het voorgezet onderwijs. Doel van onderzoek was vooral om na te gaan hoe verkeerseducatie leeft en of de verkeerseducatie producten op de markt zijn worden gebruikt. Uit het onderzoek blijkt dat een groot aantal factoren een rol speel bij een wel of niet succesvolle implementatie. Duidelijk is in ieder geval dat implementatie sterk afhankelijk is van de motivatie van docenten en scholen. Zorg voor leuke, praktisch hanteerbare én effectieve programma’s die de docent voordeel opleveren (bijvoorbeeld enthousiaste leerlingen, aansluiting op kerndoelen, e.d.) en waarbij er ruimte is voor aanpassing en eigen inbreng, is een van de tips die het rapport aandraagt.
Voor effectieve implementatie zijn verder programma’s nodig die aansluiten op brede, actuele thema’s die dicht bij de beleving staan. Het ontwikkelen van geïntegreerde programma’s gericht op multipele gezondheidsgedragingen wordt als veelbelovend gezien. Aan de andere wordt ook geconstateerd dat effectieve programma’s zich richten op concrete, specifieke gedragingen die in het dagelijkse leefpatroon kunnen worden ingebouwd. Een belangrijk dilemma is hoe programma’s zich zowel kunnen richten op concrete gedragsdoelen als op multipele gezondheidsgedragingen
en determinanten, aldus de opstellers van het rapport.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Verkeerseducatie in voorgezet onderwijs integraal benaderen - VerkeersNet

Verkeerseducatie in voorgezet onderwijs integraal benaderen

Verkeerseducatie in het voortgezet kan jongeren meestal niet echt boeien. Verkeersthema’s krijgen meer kans als ze worden uitgevoerd als onderdeel van een geïntegreerde programma’s gericht op multipele gezondheidsgedragingen.

Dat is de conclusie van een onderzoek van KpVV naar de implementatie van verkeers- en gezondheidsonderwijs in het voorgezet onderwijs. Doel van onderzoek was vooral om na te gaan hoe verkeerseducatie leeft en of de verkeerseducatie producten op de markt zijn worden gebruikt. Uit het onderzoek blijkt dat een groot aantal factoren een rol speel bij een wel of niet succesvolle implementatie. Duidelijk is in ieder geval dat implementatie sterk afhankelijk is van de motivatie van docenten en scholen. Zorg voor leuke, praktisch hanteerbare én effectieve programma’s die de docent voordeel opleveren (bijvoorbeeld enthousiaste leerlingen, aansluiting op kerndoelen, e.d.) en waarbij er ruimte is voor aanpassing en eigen inbreng, is een van de tips die het rapport aandraagt.
Voor effectieve implementatie zijn verder programma’s nodig die aansluiten op brede, actuele thema’s die dicht bij de beleving staan. Het ontwikkelen van geïntegreerde programma’s gericht op multipele gezondheidsgedragingen wordt als veelbelovend gezien. Aan de andere wordt ook geconstateerd dat effectieve programma’s zich richten op concrete, specifieke gedragingen die in het dagelijkse leefpatroon kunnen worden ingebouwd. Een belangrijk dilemma is hoe programma’s zich zowel kunnen richten op concrete gedragsdoelen als op multipele gezondheidsgedragingen
en determinanten, aldus de opstellers van het rapport.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.