Actiefilms en racing-games beïnvloeden rijgedrag van jongeren

Jongeren die vaak naar actiefilms kijken of ‘racing-games’ spelen, staan positiever tegenover risicovol rijgedrag, overdreven snelheid en joyriding. En bovendien gaan deze jongeren na het behalen van hun rijbewijs effectief vaker snel of roekeloos rijden. Dat blijkt uit het doctoraatsonderzoek van Kathleen Beullens, communicatiewetenschapper aan de K.U.Leuven.
2193 Vlaamse jongeren namen deel aan het onderzoek. Statistieken tonen aan dat slachtoffers van auto-ongevallen vaak jongeren zijn. Dit zou niet enkel te wijten zijn aan hun beperkte rijervaring, maar ook aan het feit dat jongeren meer geneigd zijn om risico’s te nemen. In haar doctoraatsonderzoek ging Kathleen Beullens na of er een verband is tussen het mediagebruik van jongeren en mogelijk risiscogedrag in het verkeer.
Achtervolgingsscènes maken bijvoorbeeld een belangrijk deel uit van actiefilms. In dergelijke films is er veel risicovol rijgedrag te zien, maar de mogelijke gevolgen hiervan worden nauwelijks getoond (gewonden, doden, schade) In bepaalde computerspelletjes zoals ‘racing-games’ en ‘drive’em up-games’ wordt de jongere zelf de bestuurder, en is het vaak de bedoeling om zo snel mogelijk te rijden of om doelbewust mensen van de weg te maaien. Kathleen Beullens ondervroeg 2193 jongeren op twee verschillende momenten. Bij de eerste bevraging zaten de jongeren in het vijfde of zesde middelbaar. Ze vulden een vragenlijst in over hun mediagebruik en over hun houding tegenover risicovol rijgedrag in het verkeer. De jongeren hadden op dat moment nog geen rijbewijs, maar ‘racing- en drive’em up’-games bleken heel populair. Twee jaar later hadden de meesten hun rijbewijs op zak en werden de jonge adolescenten ondervraagd over hun persoonlijk rijgedrag op de weg.
Conclusie: jongeren die vaak racing-games spelen en van actiefilms genieten, hebben een positievere houding tegenover risicovol rijgedrag én geven later zelf aan dat ze effectief sneller en roekelozer rijden. De resultaten van dit onderzoek zijn ook op vlak van preventie belangrijk, aldus Beullens. ‘Wanneer we bijvoorbeeld weten welke programma’s een aanzet geven tot gevaarlijk rijgedrag bij jongeren, kunnen hier omheen gerichte preventiecampagnes worden opgezet’.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Actiefilms en racing-games beïnvloeden rijgedrag van jongeren - VerkeersNet

Actiefilms en racing-games beïnvloeden rijgedrag van jongeren

Jongeren die vaak naar actiefilms kijken of ‘racing-games’ spelen, staan positiever tegenover risicovol rijgedrag, overdreven snelheid en joyriding. En bovendien gaan deze jongeren na het behalen van hun rijbewijs effectief vaker snel of roekeloos rijden. Dat blijkt uit het doctoraatsonderzoek van Kathleen Beullens, communicatiewetenschapper aan de K.U.Leuven.
2193 Vlaamse jongeren namen deel aan het onderzoek. Statistieken tonen aan dat slachtoffers van auto-ongevallen vaak jongeren zijn. Dit zou niet enkel te wijten zijn aan hun beperkte rijervaring, maar ook aan het feit dat jongeren meer geneigd zijn om risico’s te nemen. In haar doctoraatsonderzoek ging Kathleen Beullens na of er een verband is tussen het mediagebruik van jongeren en mogelijk risiscogedrag in het verkeer.
Achtervolgingsscènes maken bijvoorbeeld een belangrijk deel uit van actiefilms. In dergelijke films is er veel risicovol rijgedrag te zien, maar de mogelijke gevolgen hiervan worden nauwelijks getoond (gewonden, doden, schade) In bepaalde computerspelletjes zoals ‘racing-games’ en ‘drive’em up-games’ wordt de jongere zelf de bestuurder, en is het vaak de bedoeling om zo snel mogelijk te rijden of om doelbewust mensen van de weg te maaien. Kathleen Beullens ondervroeg 2193 jongeren op twee verschillende momenten. Bij de eerste bevraging zaten de jongeren in het vijfde of zesde middelbaar. Ze vulden een vragenlijst in over hun mediagebruik en over hun houding tegenover risicovol rijgedrag in het verkeer. De jongeren hadden op dat moment nog geen rijbewijs, maar ‘racing- en drive’em up’-games bleken heel populair. Twee jaar later hadden de meesten hun rijbewijs op zak en werden de jonge adolescenten ondervraagd over hun persoonlijk rijgedrag op de weg.
Conclusie: jongeren die vaak racing-games spelen en van actiefilms genieten, hebben een positievere houding tegenover risicovol rijgedrag én geven later zelf aan dat ze effectief sneller en roekelozer rijden. De resultaten van dit onderzoek zijn ook op vlak van preventie belangrijk, aldus Beullens. ‘Wanneer we bijvoorbeeld weten welke programma’s een aanzet geven tot gevaarlijk rijgedrag bij jongeren, kunnen hier omheen gerichte preventiecampagnes worden opgezet’.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.