Cursus voor jonge automobilist nog niet populair

Het project Trials heeft in Utrecht in 2008 weinig belangstellenden getrokken. Het ROV-Utrecht wilde zeker 300 jonge bestuurders trekken met het programma; het werden er niet meer dan 76. Ook andere projecten om met name jonge verkeersdeelnemers te bereiken bleken niet succesvol.Dit meldt het ROV-Utrecht in het jaarverslag over 2008. Het jaarverslag geeft aan dat er naast een aantal succesvolle projecten, zoals bijvoorbeeld BROEM, een cursus voor beginnende bromfietsers en een project gericht op brugklassers, ook projecten waren die minder of niet succesvol waren.
De cursus ‘Trials’ bijvoorbeeld wil jongeren beter inzicht geven in verkeersrisico’s. De cursus richt zich op jonge automobilisten die ongeveer een jaar het rijbewijs bezitten. Het project trok in 2008 echter weinig belangstellenden getrokken.
Het programma Effe Chillen werd gestaakt. Het programma richt zich op middelbare scholieren, tussen de 14 en 17 jaar, met het oogmerk om ze te wijzen op de gevaren van bravoure in het verkeer, de noodzaak van het dragen van een helm, het gevaar van alcohol, en hardrijden. In 2008 is besloten om dit programma te stoppen omdat slechts weinig
scholen gebruik maakten van de aangeboden mogelijkheden en de effectiviteit laag is, aldus het ROV.
Evenmin succesvol was de poging om de sportwereld geïnteresseerd te krijgen. In 2008 benaderde het ROV alle amateur voetbal- en tennisverenigingen in de provincie Utrecht om zich aan te sluiten bij het project ‘SportBoB’. Tien verenigingen reageerden, waarvan de meesten aangaven niet te willen meedoen. Alcoholpreventie staat
bij hen wel degelijk prominent op de agenda, maar dan in relatie tot gezondheidsaspecten. Ook gaven een aantal verenigingen als reactie dat er op hun vereniging geen alcoholprobleem speelde. Het ROV-Utrecht heeft daarom besloten om het project met ingang van 2009 te stoppen.

Het ROV-Utrecht is ondertussen begonnen met een onderzoek om te kijken of trainingsprogramma’s, met als doel jongeren sterker in hun schoenen te laten staan, een goed zelfbeeld te ontwikkelen en intimidatiegedrag uit te bannen, ook van toepassing kan zijn op verkeerseducatie. Door verkeerseducatie wellicht te integreren met gedragsprogramma’s
voor jongeren over pesten, seksueel gedrag, drugsgebruik en sociale veiligheid, kan mogelijk veel resultaat worden
geboekt.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Cursus voor jonge automobilist nog niet populair - VerkeersNet

Cursus voor jonge automobilist nog niet populair

Het project Trials heeft in Utrecht in 2008 weinig belangstellenden getrokken. Het ROV-Utrecht wilde zeker 300 jonge bestuurders trekken met het programma; het werden er niet meer dan 76. Ook andere projecten om met name jonge verkeersdeelnemers te bereiken bleken niet succesvol.Dit meldt het ROV-Utrecht in het jaarverslag over 2008. Het jaarverslag geeft aan dat er naast een aantal succesvolle projecten, zoals bijvoorbeeld BROEM, een cursus voor beginnende bromfietsers en een project gericht op brugklassers, ook projecten waren die minder of niet succesvol waren.
De cursus ‘Trials’ bijvoorbeeld wil jongeren beter inzicht geven in verkeersrisico’s. De cursus richt zich op jonge automobilisten die ongeveer een jaar het rijbewijs bezitten. Het project trok in 2008 echter weinig belangstellenden getrokken.
Het programma Effe Chillen werd gestaakt. Het programma richt zich op middelbare scholieren, tussen de 14 en 17 jaar, met het oogmerk om ze te wijzen op de gevaren van bravoure in het verkeer, de noodzaak van het dragen van een helm, het gevaar van alcohol, en hardrijden. In 2008 is besloten om dit programma te stoppen omdat slechts weinig
scholen gebruik maakten van de aangeboden mogelijkheden en de effectiviteit laag is, aldus het ROV.
Evenmin succesvol was de poging om de sportwereld geïnteresseerd te krijgen. In 2008 benaderde het ROV alle amateur voetbal- en tennisverenigingen in de provincie Utrecht om zich aan te sluiten bij het project ‘SportBoB’. Tien verenigingen reageerden, waarvan de meesten aangaven niet te willen meedoen. Alcoholpreventie staat
bij hen wel degelijk prominent op de agenda, maar dan in relatie tot gezondheidsaspecten. Ook gaven een aantal verenigingen als reactie dat er op hun vereniging geen alcoholprobleem speelde. Het ROV-Utrecht heeft daarom besloten om het project met ingang van 2009 te stoppen.

Het ROV-Utrecht is ondertussen begonnen met een onderzoek om te kijken of trainingsprogramma’s, met als doel jongeren sterker in hun schoenen te laten staan, een goed zelfbeeld te ontwikkelen en intimidatiegedrag uit te bannen, ook van toepassing kan zijn op verkeerseducatie. Door verkeerseducatie wellicht te integreren met gedragsprogramma’s
voor jongeren over pesten, seksueel gedrag, drugsgebruik en sociale veiligheid, kan mogelijk veel resultaat worden
geboekt.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.