Geen kenteken Segway

De Segway heeft geen kenteken meer nodig. In plaats daarvan wordt alleen een verzekeringsplaatje verplicht.
De Segway wordt op dit ogenblik – in afwachting van definitieve wetregelgeving – al tot het verkeer toegelaten. Sinds 1 juli 2008 is daartoe een gedoogregeling van kracht waarin wordt bepaald onder welke voorwaarden met de Segway aan het verkeer mag worden deelgenomen. Een voorwaarde die, vanuit het oogpunt van de handhaving is opgenomen, is de verplichting tot het voeren van een kenteken. Minister Eurlings laat nu weten de kentekenplicht voor de Segway te beĆ«indigen. ‘De afweging tussen beperktere mogelijkheden voor de handhaving, kosten voor verzekeraars en de voordelen voor eigenaren van Segways – in het bijzonder de kosten en moeite die gepaard gaan met het verkrijgen van een kenteken – heeft mij hiertoe doen besluiten’, aldus de minister. In plaats daarvan komt ten behoeve van de handhaving een verzekeringplaatje. Eurlings vraagt de Kamer snel accoord te gaan met het voorstel.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.