Nog veel hardrijders op 50 km-wegen

Een grootschalige snelheidscontrole op 50 km-wegen in de bebouwde kom in Gelderland leverde 7,2 % overtreders op. Dit komt overeen met het landelijke beeld. Van een daling van het aantal overtredingen is nog geen sprake.
De politie controleerde in Gelderland een dag lang intensief in grote en kleine gemeenten. Zo werden bijvoorbeeld op de Groesbeekseweg in Nijmegen 30 overtredingen vastgesteld op 1830 voertuigen. Op de Randweg Noord in Wijchen overtraden 68 van de 428 gecontroleerde voertuigen de limiet. In totaal werden op 11 locaties 9940 voertuigen gecontroleerd, waarbij 722 overtredingen werden vastgesteld. Dit komt overeen met 7,2 procent overtreders. Op 50 km/uur-wegen varieert het aandeel overtreders de laatste jaren tussen de 5,8% en 7,5% zonder dat er sprake is van een bepaalde richting in de ontwikkeling, aldus de SWOV. Het gaat dan om de jaren 2001-2007, met een piek van 7,2 % in 2007.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Nog veel hardrijders op 50 km-wegen - VerkeersNet

Nog veel hardrijders op 50 km-wegen

Een grootschalige snelheidscontrole op 50 km-wegen in de bebouwde kom in Gelderland leverde 7,2 % overtreders op. Dit komt overeen met het landelijke beeld. Van een daling van het aantal overtredingen is nog geen sprake.
De politie controleerde in Gelderland een dag lang intensief in grote en kleine gemeenten. Zo werden bijvoorbeeld op de Groesbeekseweg in Nijmegen 30 overtredingen vastgesteld op 1830 voertuigen. Op de Randweg Noord in Wijchen overtraden 68 van de 428 gecontroleerde voertuigen de limiet. In totaal werden op 11 locaties 9940 voertuigen gecontroleerd, waarbij 722 overtredingen werden vastgesteld. Dit komt overeen met 7,2 procent overtreders. Op 50 km/uur-wegen varieert het aandeel overtreders de laatste jaren tussen de 5,8% en 7,5% zonder dat er sprake is van een bepaalde richting in de ontwikkeling, aldus de SWOV. Het gaat dan om de jaren 2001-2007, met een piek van 7,2 % in 2007.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.