Meer staandehoudingen in het verkeer 2009

Het aantal bekeuringen voor verkeersovertredingen is in 2009 vrijwel gelijk gebleven. Het aandeel staandehoudingen nam in 2009 duidelijk toe ten opzichte van de bekeuringen op kenteken; van 10,3% naar 12,5%. En gemeenten schreven meer parkeerbonnen uit.

De politie besteedde meer tijd op straat aan het uitschrijven van bonnen voor het niet dragen van de gordel, handheld bellen en andere overtredingen. In 2009 zijn in totaal 11,8 miljoen verkeersboetes uitgedeeld. Het totaal aantal snelheidsovertredingen bleef vrijwel gelijk. Wel is er een daling zichtbaar van het aantal overtredingen binnen trajectcontrolesystemen (- 358.000) en een stijging bij controles met de radar (+ 260.000). De daling bij trajectcontrolesystemen komt doordat weggebruikers zich beter aan de snelheid zijn gaan houden en omdat een paar systemen door onderhoud (deels) uit hebben gestaan. Verder is vaker bekeurd voor het rijden door rood (+ 20.000), handheld bellen (+ 25.000) en het niet dragen van de gordel (+ 28.000). Gemeenten zijn meer parkeerbonnen gaan schrijven waardoor dat aantal met ruim 41.000 is gestegen. Ook de categorie ‘overigen’ steeg aanzienlijk met 106.000 bekeuringen. Het aantal staandehoudingen is in 2009 sterk toegenomen. Met name voor het niet dragen van de gordel en handheld bellen ging de politie vaker de straat op. Eind 2009 inde het CJIB 95,7% van de boetes binnen een jaar. Binnen drie jaar ligt percentage dat op 97,4%.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Meer staandehoudingen in het verkeer 2009 - VerkeersNet

Meer staandehoudingen in het verkeer 2009

Het aantal bekeuringen voor verkeersovertredingen is in 2009 vrijwel gelijk gebleven. Het aandeel staandehoudingen nam in 2009 duidelijk toe ten opzichte van de bekeuringen op kenteken; van 10,3% naar 12,5%. En gemeenten schreven meer parkeerbonnen uit.

De politie besteedde meer tijd op straat aan het uitschrijven van bonnen voor het niet dragen van de gordel, handheld bellen en andere overtredingen. In 2009 zijn in totaal 11,8 miljoen verkeersboetes uitgedeeld. Het totaal aantal snelheidsovertredingen bleef vrijwel gelijk. Wel is er een daling zichtbaar van het aantal overtredingen binnen trajectcontrolesystemen (- 358.000) en een stijging bij controles met de radar (+ 260.000). De daling bij trajectcontrolesystemen komt doordat weggebruikers zich beter aan de snelheid zijn gaan houden en omdat een paar systemen door onderhoud (deels) uit hebben gestaan. Verder is vaker bekeurd voor het rijden door rood (+ 20.000), handheld bellen (+ 25.000) en het niet dragen van de gordel (+ 28.000). Gemeenten zijn meer parkeerbonnen gaan schrijven waardoor dat aantal met ruim 41.000 is gestegen. Ook de categorie ‘overigen’ steeg aanzienlijk met 106.000 bekeuringen. Het aantal staandehoudingen is in 2009 sterk toegenomen. Met name voor het niet dragen van de gordel en handheld bellen ging de politie vaker de straat op. Eind 2009 inde het CJIB 95,7% van de boetes binnen een jaar. Binnen drie jaar ligt percentage dat op 97,4%.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.