Campagne in Friesland om aantal eenzijdige rijongevallen terug te dringen

Langs de Friese wegen zijn sinds kort indringende mottoborden te zien waarop de weggebruiker duidelijk wordt gemaakt wat de gevolgen van gevaarlijk rijgedrag kunnen zijn: slippartijen met soms fatale afloop. De borden zijn uitingen van de campagne ‘Gebruik je hoofd, niet je airbag’. Het Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân (ROF) voert deze bewustwordingscampagne in navolging van de provincies Drenthe en Groningen in samenwerking met de ANWB.

Per jaar raken in de drie noordelijke provincies bijna 1200 mensen ernstig gewond door een eenzijdig rijongeval, soms met fatale afloop. Deze ongevallen worden voornamelijk veroorzaakt doordat verkeersdeelnemers zich met andere zaken bezighouden dan met autorijden, onder invloed van medicijnen zijn of oververmoeid zijn, zo stelt de provincie, die er aanleiding in ziet om een intensieve campagne te voeren om weggebruikers bewust te maken van de gevaren en daardoor het risico op ongelukken te verkleinen. De boodschap ‘Gebruik je hoofd, niet je airbag’ wordt ook in spotjes op Omroep Fryslân onder de aandacht gebracht. Meer informatie is te vinden op de website www.gebruikjehoofd.nl

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Campagne in Friesland om aantal eenzijdige rijongevallen terug te dringen - VerkeersNet

Campagne in Friesland om aantal eenzijdige rijongevallen terug te dringen

Langs de Friese wegen zijn sinds kort indringende mottoborden te zien waarop de weggebruiker duidelijk wordt gemaakt wat de gevolgen van gevaarlijk rijgedrag kunnen zijn: slippartijen met soms fatale afloop. De borden zijn uitingen van de campagne ‘Gebruik je hoofd, niet je airbag’. Het Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân (ROF) voert deze bewustwordingscampagne in navolging van de provincies Drenthe en Groningen in samenwerking met de ANWB.

Per jaar raken in de drie noordelijke provincies bijna 1200 mensen ernstig gewond door een eenzijdig rijongeval, soms met fatale afloop. Deze ongevallen worden voornamelijk veroorzaakt doordat verkeersdeelnemers zich met andere zaken bezighouden dan met autorijden, onder invloed van medicijnen zijn of oververmoeid zijn, zo stelt de provincie, die er aanleiding in ziet om een intensieve campagne te voeren om weggebruikers bewust te maken van de gevaren en daardoor het risico op ongelukken te verkleinen. De boodschap ‘Gebruik je hoofd, niet je airbag’ wordt ook in spotjes op Omroep Fryslân onder de aandacht gebracht. Meer informatie is te vinden op de website www.gebruikjehoofd.nl

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.