Politie Flevoland gaat snelheid controleren in woonwijken

Het Team Subjectieve Verkeersonveiligheid (TSV) van Politie Flevoland is gestart met het project Subjectieve Verkeersonveiligheid. Dit project is een initiatief van het Openbaar Ministerie en moet bijdragen aan meer veiligheid in het verkeer en een hoger veiligheidsgevoel van de bewoners. In de eerste week worden snelheidsovertreders gewaarschuwd, daarna worden er zo nodig bekeuringen uitgeschreven.

Verkeerscontroles worden gewoonlijk gehouden op locaties die volgens de ongevallencijfers onveilig zijn. Maar de bewoners en gebruikers van sommige buurten en wijken vinden het in hun omgeving ook onveilig, terwijl de cijfers dat niet zo laten zien. De afgelopen jaren zijn op bescheiden schaal al enkele proeven gedaan met snelheidcontroles in woonwijken. Dat leverde wisselende resultaten op. Het BVOM constateert dat de snelheden gauw weer toenemen als de handhaving naar een ‘onderhoudsniveau’ is teruggebracht.

In het nieuwe project in Flevoland kan de gemeente een straat, wijk of buurt aanmelden. Verkeersdeskundigen bekijken de situatie en geven de gemeente zo nodig advies over infrastructurele aanpassingen. De gemeente houdt een schriftelijke enquête in de buurt en de politie doet metingen naar het daadwerkelijke niveau van de overtredingen. Aan de hand hiervan wordt een plan van aanpak geschreven. Daarin kunnen infrastructurele maatregelen aan de orde komen, maar ook voorlichting aan de bewoners. Sluitstuk van het plan kan zijn, dat de politie gedurende enige tijd controleert op de naleving van de verkeersregels.
Op de Annie M.G. Schmidtweg in Almere wordt het onveiligheidsgevoel onder andere veroorzaakt door de hoge snelheden waarmee soms gereden wordt. Een meting gedurende zeven etmalen wees uit dat ruim 70% van de passerende auto’s sneller reed dan de limiet van 30 kilometer per uur. Het strafbare overtredingspercentage (meer dan 37 km/h te snel) lag op 35% op werkdagen en op 32% tijdens het weekeinde. In de komende weken houdt het TSV dagelijks controles, waarbij overtreders in de eerste week nog een waarschuwing krijgen. In Almere staat verder de Rembrandtweg op de lijst van projecten. Ook in de andere Flevolandse gemeenten zijn reeds straten of buurten voor het project aangemeld.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.