Leerlingen krijgen les over landbouwvoertuigen in het verkeer

In navolging van Zeeland gaan ook Overijssel landbouwers inschakelen om gastlessen te geven op basisscholen. Het pilotproject ‘Veilig Omgaan Met Opvallend Landbouwverkeer’ (VOMOL) geeft daartoe de eerste aanzet.

De leerlingen van groep 7 en 8 basisschool De Kerkewei in Rossum zullen ervaren hoe zij op een veilige manier om moeten gaan met verschillende soorten landbouwvoertuigen in het verkeer. Loonwerkers en toekomstige trekkerbestuurders worden daarbij betrokken om hen te laten ervaren hoe kinderen op bepaalde situaties in het verkeer kunnen reageren.
Op het schoolplein worden vier landbouwvoertuigen opgesteld, namelijk een combine, een trekker met kiepwagen, een trekker met ploeg en een trekker met schudder. Bij iedere opstelling is een loonwerker/agrariër en een leerling van het Agrarisch Opleidings Centrum Oost (een toekomstige trekkerbestuurder) aanwezig.De kinderen krijgen in de klas les van een AOC-docent agrarische techniek, tevens examinator trekkerrijbewijzen en akkerbouwer, en gaan daarna naar buiten om alles in de omgeving van de machines praktisch te ervaren, zoals dode hoek, veilige plek zoeken, lawaai van de machine, positie van de landbouwmachines op de weg. Als laatste vindt er in de klas een evaluatie plaats waarin ook lokale probleemsituaties aan de hand van foto’s besproken worden. Het ROVO heeft het voornemen om het project in 2011 aan te bieden aan alle Overijsselse gemeenten zodat alle Overijsselse basisscholen dit kunnen uitvoeren.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Leerlingen krijgen les over landbouwvoertuigen in het verkeer - VerkeersNet

Leerlingen krijgen les over landbouwvoertuigen in het verkeer

In navolging van Zeeland gaan ook Overijssel landbouwers inschakelen om gastlessen te geven op basisscholen. Het pilotproject ‘Veilig Omgaan Met Opvallend Landbouwverkeer’ (VOMOL) geeft daartoe de eerste aanzet.

De leerlingen van groep 7 en 8 basisschool De Kerkewei in Rossum zullen ervaren hoe zij op een veilige manier om moeten gaan met verschillende soorten landbouwvoertuigen in het verkeer. Loonwerkers en toekomstige trekkerbestuurders worden daarbij betrokken om hen te laten ervaren hoe kinderen op bepaalde situaties in het verkeer kunnen reageren.
Op het schoolplein worden vier landbouwvoertuigen opgesteld, namelijk een combine, een trekker met kiepwagen, een trekker met ploeg en een trekker met schudder. Bij iedere opstelling is een loonwerker/agrariër en een leerling van het Agrarisch Opleidings Centrum Oost (een toekomstige trekkerbestuurder) aanwezig.De kinderen krijgen in de klas les van een AOC-docent agrarische techniek, tevens examinator trekkerrijbewijzen en akkerbouwer, en gaan daarna naar buiten om alles in de omgeving van de machines praktisch te ervaren, zoals dode hoek, veilige plek zoeken, lawaai van de machine, positie van de landbouwmachines op de weg. Als laatste vindt er in de klas een evaluatie plaats waarin ook lokale probleemsituaties aan de hand van foto’s besproken worden. Het ROVO heeft het voornemen om het project in 2011 aan te bieden aan alle Overijsselse gemeenten zodat alle Overijsselse basisscholen dit kunnen uitvoeren.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.