VenW begint campagne Blijf uit de dode hoek

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat begint vandaag de campagne ‘Blijf uit de dode hoek’. Doel van de campagne is fietsers en voetgangers bewust te maken van de gevaren van de dode hoek. Vraag is of dergelijke campagnes echt zoden aan de dijk zetten.

Jaarlijks komen gemiddeld 10 tot 15 mensen om het leven door een ongeval in de dode hoek van vrachtwagens. De statistieken ten aanzien van dodehoek-ongevallen laten overigens een wisselend verloop zien. In 2001 vielen 19 dodelijke slachtoffers onder fietsers, in 2002 en 2003 respectievelijk 6 en 7. De jaren daarop liep het aantal weer op tot 19 in 2006.
Tot de maatregelen die tot nu toe zijn ingezet behoren onder meer extra spiegels op vrachtauto’s en in Amsterdam zogenaamde dodehoekspiegels bij verkeerslichten . Over beide maatregelen valt nog niet met zekerheid te zeggen of ze het aantal ongevallen hebben teruggedrongen. Ook wordt gewerkt aan elektronische signaleringssystemen om vrachtwagenchauffeurs te waarschuwen voor fietsers in de dode hoek.
Om het aantal ongevallen en slachtoffers te verlagen, voert het ministerie van Verkeer en Waterstaat daarnaast jaarlijks de campagne Blijf uit de dode hoek. Dat gebeurt dit jaar samen met Transport en Logistiek Nederland en de Fietsersbond. De campagne richt zich dit jaar speciaal op kwetsbare verkeersdeelnemers: tieners, studenten en ouderen.
De campagne wordt gevoerd met borden en posters in steden en in de regio’s, advertenties en banners op internet. Daarnaast kunnen kinderen en jongeren op de campagnewebsite het Dode Hoekspel spelen. Verder verspreidt VenW een folder voor vrachtwagenchauffeurs.

Effectiviteit verkeerseducatieprogramma’s
Volgens een recent SWOV-onderzoek loopt de effectiviteit van verkeerseducatieprogramma’s die zich richten op de dodehoek overigens nogal uiteen. Het dodehoek-programma ‘Veilig op Weg’ scoort bijvoorbeeld beter dan het soortgelijke programma ‘Instructieles Zwaar verkeer’. Maar na afloop van zo’n voorlichtingsprogramma weten kinderen vaak nog steeds niet goed ‘hoe het moet’, zo concludeerde de SWOV. Toch denkt ook de SWOV dat voorlichting aan kwetsbare weggebruikers zinvol kan zijn.

Verder beveelt de SWOV – naast speigels en camera’s – onder meer de volgende maatregelen aan:
– Voorkómen dat vrachtauto’s en fietsers gelijktijdig het kruisingsvlak oprijden door apart groen licht, door rechtdoorgaande fietsers bij verkeerslichten niet náást, maar vóór de vrachtauto op te laten opstellen en door het uitbuigen van een fietspad bij een kruising.
– Plaatsing van verkeersspiegels op kruispunten.
– Elektronische detectie van fietsers.
– Grotere voor- en zijruiten bij vrachtauto’s.
– Verbod voor zwaar verkeer in de binnenstad.

Dikke deurstijlen
Onlangs liet de ANWB weten dat men in de toekomst bij het testen van auto’s extra gaat kijken naar de afmetingen van de deurstijlen. Dikke raam- en deurstijlen worden vaak toegepast in moderne auto’s om ze crashbestendig te maken. Bij bepaalde typen heeft dat er al toe geleid dat het zicht op fietsers – schuin naar voren of opzij – ernstig wordt belemmerd. Opmerkelijk weinig zicht bieden onder meer de Mitsubishi Colt, de Opel Minerva en de nieuwe Mazda 2, aldus de ANWB.
Om autofabrikanten aan te zetten tot verbeteringen heeft de ANWB een speciale camera ontwikkeld die het gezichtveld van de bestuurder meet. In de toekomst zal van ieder auto dat zichtveld worden gemeten en met een rapportcijfer worden verbonden.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.