Overlast door asociaal verkeersgedrag neemt toe

De Nederlandse burger ervaart in zijn gemeente meer overlast dan vorig jaar. Overlast van asociaal gedrag in het verkeer staat hierbij op de eerste plaats. Asociaal verkeersgedrag is behalve de vaakst genoemde oorzaak van overlast meteen ook de grootste stijger. Waar in 2008 nog 45 procent van de Nederlanders aangaf overlast te ondervinden van asociale medeweggebruikers, is dit in 2009 gestegen tot 54 procent. Dat zegt Newcom Research & Consultancy op basis van de Gemeentelijke Belevingsmonitor 2009.
Asociaal verkeersgedrag staat op de eerste plaats van oorzaken van overlast in de Nederlandse gemeenten. Op de tweede plaats staat zwerfvuil (48 procent), gevolgd door hondenpoep (46 procent) op de derde plaats en vandalisme op de vierde plaats. Ook de overlast door vandalisme zit in de lift; in 2008 gaf 37 procent van de Nederlanders aan hiervan overlast te ondervinden, nu is dit 46 procent. Op de vijfde plaats staat overlast veroorzaakt door verkeersdrukte (43 procent). De mate waarin men van zwerfvuil, hondenpoep en verkeersdrukte overlast ondervindt is niet significant toegenomen in het afgelopen jaar.
Inwoners van de vier grootste gemeenten van Nederland (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, ook wel de G4 genoemd) ervaren het vaakste overlast van alle Nederlanders. Van asociale medeweggebruikers ondervindt 70 procent overlast. Van de inwoners van de G27 (de 27 grootste gemeenten na de G4) ervaart nog maar 60 procent van de inwoners overlast van asociaal verkeersgedrag, terwijl dit voor inwoners van de overige Nederlandse gemeenten op 50 procent ligt. Ook voor overlast door zwerfvuil, vandalisme en verkeersdrukte geldt dat dit in de G4 vaker als een probleem wordt gezien dan in kleinere gemeenten. Het aandeel inwoners dat last heeft van hondenpoep is voor de verschillende soorten gemeenten ongeveer gelijk. Aan de peiling hebben meer dan 900 Nederlanders deelgenomen. Newcom Research & Consultancy voert sinds 2005 jaarlijks de Gemeentelijke Belevingsmonitor uit om de meningen en visies van Nederlanders inzichtelijk te maken.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Overlast door asociaal verkeersgedrag neemt toe - VerkeersNet

Overlast door asociaal verkeersgedrag neemt toe

De Nederlandse burger ervaart in zijn gemeente meer overlast dan vorig jaar. Overlast van asociaal gedrag in het verkeer staat hierbij op de eerste plaats. Asociaal verkeersgedrag is behalve de vaakst genoemde oorzaak van overlast meteen ook de grootste stijger. Waar in 2008 nog 45 procent van de Nederlanders aangaf overlast te ondervinden van asociale medeweggebruikers, is dit in 2009 gestegen tot 54 procent. Dat zegt Newcom Research & Consultancy op basis van de Gemeentelijke Belevingsmonitor 2009.
Asociaal verkeersgedrag staat op de eerste plaats van oorzaken van overlast in de Nederlandse gemeenten. Op de tweede plaats staat zwerfvuil (48 procent), gevolgd door hondenpoep (46 procent) op de derde plaats en vandalisme op de vierde plaats. Ook de overlast door vandalisme zit in de lift; in 2008 gaf 37 procent van de Nederlanders aan hiervan overlast te ondervinden, nu is dit 46 procent. Op de vijfde plaats staat overlast veroorzaakt door verkeersdrukte (43 procent). De mate waarin men van zwerfvuil, hondenpoep en verkeersdrukte overlast ondervindt is niet significant toegenomen in het afgelopen jaar.
Inwoners van de vier grootste gemeenten van Nederland (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, ook wel de G4 genoemd) ervaren het vaakste overlast van alle Nederlanders. Van asociale medeweggebruikers ondervindt 70 procent overlast. Van de inwoners van de G27 (de 27 grootste gemeenten na de G4) ervaart nog maar 60 procent van de inwoners overlast van asociaal verkeersgedrag, terwijl dit voor inwoners van de overige Nederlandse gemeenten op 50 procent ligt. Ook voor overlast door zwerfvuil, vandalisme en verkeersdrukte geldt dat dit in de G4 vaker als een probleem wordt gezien dan in kleinere gemeenten. Het aandeel inwoners dat last heeft van hondenpoep is voor de verschillende soorten gemeenten ongeveer gelijk. Aan de peiling hebben meer dan 900 Nederlanders deelgenomen. Newcom Research & Consultancy voert sinds 2005 jaarlijks de Gemeentelijke Belevingsmonitor uit om de meningen en visies van Nederlanders inzichtelijk te maken.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.