Nieuwe campagne van Verkeer en Waterstaat richt zich op snelheid binnen de bebouwde kom

Een paar kilometer te hard rijden binnen de bebouwde kom kan dramatische gevolgen hebben, vooral voor fietsers en voetgangers. Minister Eurlings doet met de nieuwe Postbus 51-campagne ‘Hou je aan de snelheidslimiet’ een beroep op het verantwoordelijkheidsbesef van automobilisten.
De campagne richt zich op automobilisten en spitst zich toe op één centraal thema: betere naleving van de maximum snelheid op 30- en 50km wegen binnen de bebouwde kom. In het bijzonder gaat daarbij de aandacht uit naar de veelvoorkomende ‘kleine overtredingen’ tot 10 à 15 km boven de limiet. Gedurende zes weken is de campagne te zien en te horen op radio en tv via de Postbus 51 spots.
De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) heeft berekend wat de gevolgen zijn van de veel voorkomende snelheidsovertredingen tot 10 á 15 km boven de limieten van 30 en 50 km/uur binnen de bebouwde kom. Die overtredingen leiden jaarlijks tot circa 10 doden en circa 200 zwaargewonden die in het ziekenhuis moeten worden opgenomen. Ongeveer één op de vijf snelheidsgerelateerde ongevallen binnen de bebouwde kom is toe te schrijven aan deze categorie overtredingen, aldus V&W.
Ongeveer een derde van alle verkeersslachtoffers valt op 30 en 50 km-wegen binnen de bebouwde kom. In de periode 2004-2008 vielen op 30km wegen gemiddeld 33 doden en 803 ziekenhuisgewonden per jaar. Op 50km wegen ging het gemiddeld om 201 doden en 3975 ziekenhuis gewonden per jaar.
Kijken we alleen naar slachtoffers van ongevallen waarbij een auto, bestelauto of motor was betrokken, dan gaat het voor de periode 2004-2008 jaarlijks gemiddeld om 21 doden en 509 ziekenhuis gewonden op 30km wegen. Op 50km wegen waren gemiddeld 142 doden en 3352 ziekenhuis gewonden per jaar te betreuren. Van de doden die bij dit soort tweezijdige ongevallen vallen is zo’n driekwart voetganger en fietser; bij de ziekenhuisgewonden is dat ongeveer de helft.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.