Campagne Don’t Blow And Drive slaat aan

De eerste resultaten van de voorlichtingscampagne Don’t Blow And Drive laten een positief effect zien op het risicobesef van de coffeeshopbezoekers. De campagne wijst Nederlandse, Belgische en Franse coffeeshopbezoekers op de risico’s van autorijden onder invloed van cannabis.
De voorlichtingscampagne bestaat uit Nederlandstalige en Franstalige folders, een tweetalige interactieve website en ondersteunend materiaal in de coffeeshops. De boodschap van de campagne luidt: Don’t Blow And Drive. Niet sturen als je cannabis hebt gebruikt. Ook wordt opgeroepen om vooraf af te spreken wie er terugrijdt. Om de boodschap onder de doelgroep te verspreiden worden ‘droedels’ ingezet. Dit zijn grappige tekeningetjes die coffeeshopbezoekers zelf kunnen maken en die de boodschap ‘Don’t Blow And Drive’ ondersteunen. Uit de ingeleverde droedels wordt regelmatig een nieuw campagnebeeld geselecteerd. Zo verschijnen er deze maand weer nieuwe campagne-uitingen en is een faceboekgroep voor de campagne aangemaakt.
De campagne Don’t Blow And Drive is in april 2009 van start gegaan in Terneuzen. Voorafgaand aan de start van de campagne is een nulmeting uitgevoerd. De eerste nameting vond plaats in het najaar van 2009 onder 165 coffeeshopbezoekers. In het najaar van 2010 vindt een tweede nameting plaats. Het onderzoek wordt uitgevoerd door bureau Intraval.
Daaruit blijkt dat het risicobesef significant is toegenomen. Voor de start van de campagne zegt minder dan een kwart (24%) het (zeer) gevaarlijk te vinden om auto te rijden na gebruik van hasj en wiet. Een half jaar later is dit gestegen tot de helft. Voor het onderzoek is een schaal voor risicobesef ontwikkeld, gebaseerd op de antwoorden op meerdere vragen. Bij de tweede meting is de groep met een lage score op deze schaal afgenomen en de groep met een hoge score toegenomen.
De pakkans voor het rijden onder invloed van hasj of wiet schatten de bezoekers iets hoger in bij de vervolgmeting. Tweederde van de bezoekers kent de campagne. De poster en de folder zijn het meest bekend, de campagnewebsite is het minst bekend.
De boodschap dat je na het gebruik van hasj of wiet geen auto moet besturen is zeer goed overgekomen (91%). De boodschap dat je moet afspreken wie er terugrijdt zonder hasj of wiet te gebruiken is minder goed gekend (60%).
In het zelfgerapporteerd gedrag over het maken van afspraken en terugrijden onder invloed van cannabis doen zich weinig veranderingen voor. De belangrijkste reden om geen auto te besturen na het gebruik van hasj of wiet is dat de bestuurder de veiligheid van medepassagiers niet in gevaar wil brengen. Voor de respondenten die wel eens teruggereden hebben na het gebruik van hasj en wiet (71 personen) is de meest genoemde reden dat softdrugs geen invloed hebben op de eigen rijstijl. Nochtans vallen er volgens schattingen van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid in Nederland ieder jaar tachtig verkeersdoden als gevolg van het rijden onder invloed van drugs. Dit is circa 10% van alle verkeersdoden. Uit de Belgian Toxicology and Trauma Study blijkt dat 10% van de bij een ongeval gewond geraakte bestuurders sporen van drugs in hun bloed hadden. Jaarlijks gaat het dan om circa 6.300 slachtoffers.
De campagne wordt gecoördineerd door het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland (ROVZ), in samenwerking met het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV).

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.