Behoorlijk draagvlak voor verkeerscontroles

Het draagvlak voor zowel de verkeersregels als de verkeerscontroles is relatief groot. Vrijwel iedereen (99%) vindt alcoholcontroles zinvol. Roodlicht controles (92%), gordel- (79%) en helmcontroles (91%) kunnen in het algemeen ook op een hoge waardering van de weggebruiker rekenen. De waardering voor snelheidscontroles ligt lager: zeven van de tien weggebruikers vindt snelheidscontroles zinvol.
Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van het Landelijk Parket Team Verkeer uitgevoerd door onderzoeksbureau Intomart.
Het onderzoek richt zich op de overtredingen die de meeste risico’s in het verkeer opleveren; rood licht negeren, rijden onder invloed en snelheidsovertredingen. Ook gordel en helm zijn meegenomen in het onderzoek. Het draagvlak voor alcoholcontroles is zeer groot: 99% vindt alcoholcontroles zinvol, 77% vindt zelfs dat het aantal alcoholcontroles omhoog moet. Het draagvlak voor snelheidscontroles ligt lager: 68% vindt snelheidscontroles in het algemeen zinvol. Hoe lager de snelheidslimiet, hoe hoger het draagvlak voor de controles overigens is. Zichtbare snelheidscontroles kunnen op een grotere waardering rekenen dan onopvallende controles. Roodlicht controles (92%), gordel- (79%) en helmcontroles (91%) kunnen op een hoge waardering van de weggebruiker rekenen.
De verkeersveiligheid voor kinderen in woongebieden wordt minder goed beoordeeld. Minder dan de helft van de ouders noemt de verkeersveiligheid in de eigen straat of buurt (zeer) goed. Ruim een kwart beoordeelt de verkeersveiligheid in de woonomgeving zelfs als (zeer) slecht. Snelheidsovertredingen en agressief rijgedrag worden het meest genoemd als oorzaak. De uitkomsten bevestigen de noodzaak van snelheidscontroles binnen de bebouwde kom, aldus het Parket. In de eerste helft van dit jaar is meer dan de helft van alle snelheidsbekeuringen uitgeschreven binnen de bebouwde kom (op autosnelwegen 28%).

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.