Behoefte aan uniforme scootmobielopleiding

Gemeenten en leveranciers van scootmobielen moeten gebruikers een cursus aanbieden. Dat is één van de aanbevelingen uit een onderzoek in het kader van het meerjarenprogramma Blijf Veilig Mobiel (BVM).
Daarbij is onder andere gekeken wat de behoefte aan en bekendheid met rijvaardigheidstrainingen is, zo meldt het ROV-Zuid Holland. Conclusie is dat er behoefte is aan uniforme basis- en opfriscursussen. Zowel voor het aanbieden van de basiscursus als de opfriscursus scootmobiel zou een pool van getrainde instructeurs moeten worden opgezet.
Verder moeten opdrachtgevers en organisatoren van BROEM-ritten worden gestimuleerd ook gebruikers van de brommobiel voor BROEM-ritten te werven. En opdrachtgevers en organisatoren van Scootmobieldagen worden gestimuleerd om naast scootmobielgebruikers ook gebruikers van de elektrische rolstoel voor de Scootmobieldagen te werven.
Ook kan door middel van een pilot worden onderzocht of en in hoeverre een Consultatiebureau voor Ouderen/gezondheidscentrum individuele mobiliteitsadviezen aan senioren kan verstrekken. En geadviseerd wordt een publicatie ‘Infra en ouderen’ te ontwikkelen met voorbeelden van seniorvriendelijke infrastructuur.

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.