Nieuwe Educatieve Maatregel Gedrag en verkeer in werking

Vanaf 1 oktober 2008 pakken het ministerie van Verkeer en Waterstaat, het CBR en de politie asociale weggebruikers harder aan. Vanaf die datum start de zogenoemde ‘Educatieve Maatregel Gedrag en verkeer’ (EMG). Bestuurders van motorvoertuigen die zich ernstig schuldig maken aan gedrag zoals bumperkleven, fors te hard rijden, snijden, rechts inhalen en andere weggebruikers daarmee in groot gevaar brengen, moeten verplicht op eigen kosten een meerdaagse cursus volgen.
Iedere bestuurder van een motorvoertuig die zich na 1 oktober 2008 asociaal op de weg gedraagt, loopt het risico verplicht op cursus te moeten. Het gaat dan om gedrag zoals bijvoorbeeld snijden, veel te hard rijden binnen de bebouwde kom of bumperkleven. Deze meerdaagse cursus wordt opgelegd aan bestuurders die de verkeersregels in ernstige mate overtreden. De cursus kost € 750,-. Cursisten draaien zelf op voor de kosten.

Bij de uitvoering van de EMG-cursus hebben de politie en het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) een belangrijke rol. De politie kan iemand tot stoppen manen die zich bewust risicovol gedraagt op de weg. De identiteit van de bestuurder moet onomstotelijk vaststaan, wat inhoudt dat de overtredingen niet op kenteken mogen zijn geconstateerd en dat de bestuurder altijd staande moet zijn gehouden.

De politie meldt de verkeersovertreder dan bij het CBR aan. Vervolgens bepaalt het CBR of de wegmisbruiker de cursus moet volgen. Indien dit het geval is, krijgt hij of zij een cursusfolder en een meldingsinstructie thuisgestuurd. Het CBR brengt de verkeersdeelnemers tijdens de cursus bij dat ze met hun asociale gedrag zichzelf en andere weggebruikers in gevaar brengen. Komt de potentiële cursist niet opdagen, wordt het rijbewijs ongeldig verklaard totdat de cursus alsnog met goed gevolg is afgelegd.

De EMG is een maatregel in aanvulling op de al bestaande en succesvolle EMA (Educatieve Maatregel Alcohol). Uit onderzoek blijkt dat het aantal mensen dat in herhaling valt en opnieuw met alcohol op achter het stuur wordt gepakt, dankzij de EMA met de helft wordt teruggedrongen. Dit geldt ook voor soortgelijke gedragscursussen in het buitenland.

Vanaf 1 oktober 2008 gaat ook de Lichte Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer (LEMA) in. Bestuurders die hun rijbewijs korter dan 5 jaar hebben en worden gepakt met een alcoholpromillage tussen 0,5 en 0,8 promille, moeten dan verplicht op een meerdaagse cursus die ze zelf moeten betalen (€ 350,-). De cursus moet het ongewenste gedrag van de jonge overtreders vroegtijdig doorbreken en hen bijbrengen wat de gevolgen van alcoholgebruik zijn voor de verkeersveiligheid.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.