Gelders lesprogramma wijst kinderen op risico’s landbouwverkeer

‘Veilig Omgaan Met Opvallend Landbouwverkeer’, kortweg VOMIL, heet het lesprogramma dat het ROV Gelderland en ROV Overijssel hebben opgezet om kinderen maar ook het personeel van loonwerkers- en landbouwbedrijven te wijzen op de risico’s van landbouwverkeer.
Het primaire doel van het lesprogramma is om leerlingen van groep 7 & 8 van de basisschool uit buitengebieden te leren hoe ze moeten omgaan met landbouwverkeer op hun school-thuisroute. Daarnaast wil men loon- en landbouwwerkers leren hoe andere weggebruikers grote landbouwvoertuigen ervaren. De loon- en landbouwwerkers stellen hun voertuigen beschikbaar voor het lesprogramma en laten de kinderen de gevaren van de voertuigen inzien. Zo krijgen ze zelf opnieuw inzicht in de gevaren en de reacties die de kinderen geven hierop, zodat ze hierop kunnen inspelen. Ook toekomstige trekkerchauffeurs van 16 of 17 jaar worden al bij het programma betrokken. En de ouders van de basisschoolleerlingen krijgen gerichte informatie over het thema.
Het programma omvat een praktijkles van een dagdeel. In een theoretische inleiding krijgen de kinderen foto’s van verkeerssituaties te zien, waarin een landbouwvoertuig gevaar oplevert voor ander verkeer. Er wordt uitgelegd wat het gevaar is en hoe je als fietser veilig kunt handelen in deze situatie. Na de introductie gaan de kinderen in kleine groepjes naar buiten, waar ze onder begeleiding van AOC-leerlingen – trekkerchauffers in opleiding – opdrachten uitvoeren bij verschillende landbouwvoertuigen. Na deze praktijkervaringen gaan de kinderen weer naar binnen en krijgen weer enkele gevaarlijke situaties voorgelegd. De kinderen kiezen uit twee mogelijkheden, de juiste manier van handelen. Zo wordt het geleerde nogmaals herhaald. Aan het eind van de les, ontvangen alle kinderen een certificaat.
Momenteel wordt het lespakket verder ontwikkeld. Zowel in Gelderland als in Overijssel is een aantal pilots gedraaid, om de materialen en de uitvoering te kunnen optimaliseren. Alle partijen die betrokken zijn geweest bij deze pilots, waren enthousiast over de les, aldus ROVO en ROVG.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Gelders lesprogramma wijst kinderen op risico's landbouwverkeer - VerkeersNet

Gelders lesprogramma wijst kinderen op risico’s landbouwverkeer

‘Veilig Omgaan Met Opvallend Landbouwverkeer’, kortweg VOMIL, heet het lesprogramma dat het ROV Gelderland en ROV Overijssel hebben opgezet om kinderen maar ook het personeel van loonwerkers- en landbouwbedrijven te wijzen op de risico’s van landbouwverkeer.
Het primaire doel van het lesprogramma is om leerlingen van groep 7 & 8 van de basisschool uit buitengebieden te leren hoe ze moeten omgaan met landbouwverkeer op hun school-thuisroute. Daarnaast wil men loon- en landbouwwerkers leren hoe andere weggebruikers grote landbouwvoertuigen ervaren. De loon- en landbouwwerkers stellen hun voertuigen beschikbaar voor het lesprogramma en laten de kinderen de gevaren van de voertuigen inzien. Zo krijgen ze zelf opnieuw inzicht in de gevaren en de reacties die de kinderen geven hierop, zodat ze hierop kunnen inspelen. Ook toekomstige trekkerchauffeurs van 16 of 17 jaar worden al bij het programma betrokken. En de ouders van de basisschoolleerlingen krijgen gerichte informatie over het thema.
Het programma omvat een praktijkles van een dagdeel. In een theoretische inleiding krijgen de kinderen foto’s van verkeerssituaties te zien, waarin een landbouwvoertuig gevaar oplevert voor ander verkeer. Er wordt uitgelegd wat het gevaar is en hoe je als fietser veilig kunt handelen in deze situatie. Na de introductie gaan de kinderen in kleine groepjes naar buiten, waar ze onder begeleiding van AOC-leerlingen – trekkerchauffers in opleiding – opdrachten uitvoeren bij verschillende landbouwvoertuigen. Na deze praktijkervaringen gaan de kinderen weer naar binnen en krijgen weer enkele gevaarlijke situaties voorgelegd. De kinderen kiezen uit twee mogelijkheden, de juiste manier van handelen. Zo wordt het geleerde nogmaals herhaald. Aan het eind van de les, ontvangen alle kinderen een certificaat.
Momenteel wordt het lespakket verder ontwikkeld. Zowel in Gelderland als in Overijssel is een aantal pilots gedraaid, om de materialen en de uitvoering te kunnen optimaliseren. Alle partijen die betrokken zijn geweest bij deze pilots, waren enthousiast over de les, aldus ROVO en ROVG.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.