Verkeerscampagne afleiding krijgt vervolg

De bewustwordings- en handhavingscampagne ‘Laat je niet afleiden’ is vorig jaar goed beoordeeld door de weggebruiker. En de tips uit de campagne blijken goed nagevolgd te worden, hoewel niet met zekerheid valt te zeggen of de campagne daadwerkelijk daartoe heeft bijgedragen. In ieder geval zegt 61% van de navigatiegebruikers en 66% van de bellers te stoppen op een parkeerplaats om de apparatuur te bedienen.
Een ruime meerderheid vond de boodschap van de campagne duidelijk en geloofwaardig. 8 van de 10 automobilisten achten het gevaarlijk om tijdens het rijden met de telefoon in de hand te bellen of de navigatie-apparatuur te bedienen. Ruim 3/4 vindt politiecontroles op dit gedrag zinvol.
In het kader van de campagne heeft de politie van 11 september tot 8 oktober intensief gecontroleerd op gevaarlijk rijgedrag door het bedienen van elektronische apparatuur. Agenten van alle 26 politiekorpsen hebben tijdens de reguliere surveillances hier extra aandacht aan besteed. Ook de verkeershandhavingsteams van het Landelijk Parket Team Verkeer van het Openbaar Ministerie hebben door gerichte verkeerscontroles hieraan stevig bijgedragen.
De verscherpte handhaving leidde wat meer processen-verbaal wegens roekeloos rijgedragn namelijk 1024 tegen 700 processen-verbaal in een gemiddelde periode. De betrokken automobilisten moeten zich voor de rechter verantwoorden voor hun rijgedrag.
Opvallend is wel dat zakelijke rijders de risico’s van bellen en navigeren lager inschatten dan particuliere rijders en ook aangeven vaker tijdens het rijden elektronische apparatuur te bedienen. De organisatoren zien in de resultaten aanleiding in oktober 2011 de campagne te vervolgen.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Verkeerscampagne afleiding krijgt vervolg - VerkeersNet

Verkeerscampagne afleiding krijgt vervolg

De bewustwordings- en handhavingscampagne ‘Laat je niet afleiden’ is vorig jaar goed beoordeeld door de weggebruiker. En de tips uit de campagne blijken goed nagevolgd te worden, hoewel niet met zekerheid valt te zeggen of de campagne daadwerkelijk daartoe heeft bijgedragen. In ieder geval zegt 61% van de navigatiegebruikers en 66% van de bellers te stoppen op een parkeerplaats om de apparatuur te bedienen.
Een ruime meerderheid vond de boodschap van de campagne duidelijk en geloofwaardig. 8 van de 10 automobilisten achten het gevaarlijk om tijdens het rijden met de telefoon in de hand te bellen of de navigatie-apparatuur te bedienen. Ruim 3/4 vindt politiecontroles op dit gedrag zinvol.
In het kader van de campagne heeft de politie van 11 september tot 8 oktober intensief gecontroleerd op gevaarlijk rijgedrag door het bedienen van elektronische apparatuur. Agenten van alle 26 politiekorpsen hebben tijdens de reguliere surveillances hier extra aandacht aan besteed. Ook de verkeershandhavingsteams van het Landelijk Parket Team Verkeer van het Openbaar Ministerie hebben door gerichte verkeerscontroles hieraan stevig bijgedragen.
De verscherpte handhaving leidde wat meer processen-verbaal wegens roekeloos rijgedragn namelijk 1024 tegen 700 processen-verbaal in een gemiddelde periode. De betrokken automobilisten moeten zich voor de rechter verantwoorden voor hun rijgedrag.
Opvallend is wel dat zakelijke rijders de risico’s van bellen en navigeren lager inschatten dan particuliere rijders en ook aangeven vaker tijdens het rijden elektronische apparatuur te bedienen. De organisatoren zien in de resultaten aanleiding in oktober 2011 de campagne te vervolgen.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.