Educatieve Maatregel Gedrag bereikt nog niet de ervaren automobilisten

De Educatieve Maatregel Gedrag en verkeer (EMG) is een cursus die sinds 1 oktober 2008 kan worden opgelegd aan bestuurders die de verkeersregels in ernstige mate overtreden. In de praktijk gaat het vaak om herhaalde snelheidsovertredingen. De cursus beklijft echter niet bij iedereen.

Het programma van de EMG bestaat uit een individueel voorgesprek en drie plenaire dagen. Het programma loopt 6 tot 7 weken. Het doel van de EMG is de deelnemers te motiveren tot veilig en sociaal verkeersgedrag en hen te ondersteunen om deze intentie ook in gedrag om te zetten. Tot en met 10 juli 2009 is er aan 653 personen een EMG opgelegd. De deelnemersgroep bestaat bijna allemaal uit mannen en het is over het algemeen een jonge groep (gemiddelde leeftijd is 29 jaar). Een groot deel heeft al op jonge leeftijd een betaalde baan. Het is een erg mobiele groep. De betrokkenheid bij verkeersovertredingen en verkeersongevallen is hoog. Belangrijke probleempunten van de deelnemers zijn: structurele overschrijding van snelheidslimieten; een goedkeurende houding naar te hard rijden en de rol van tijdsdruk; een hoge van de eigen bekwaamheid; het bagatelliseren van de eigen verantwoordelijkheid; en relatief weinig sociaal en vergevingsgezind rijgedrag.

Binnen de groep EMG-deelnemers blijken vier duidelijke subgroepen te kunnen worden onderscheiden: de doorsnee deelnemer (40%), de jonge en ervaren deelnemer (25%), de oudere en ervaren deelnemer met een hoog jaarkilometrage (20%) en de jonge en risicovolle deelnemer (15%).

Uit een eerste evaluatie blijkt dat het volgens de trainers in veel gevallen lukt om deelnemers inzicht te geven in hun ongewenste verkeersgedrag. Uit de evaluatie blijkt ook dat vooral de ‘doorsnee deelnemer’ en de ‘jonge, risicovolle deelnemer’ baat kunnen hebben bij de EMG. Hun weerstand tegen verandering van hun gedrag is na de cursus verminderd. De huidige aanpak sluit echter minder goed aan op de zeer ervaren jonge en oudere deelnemers. DHV die de evaluatie verrichtte beveelt daarom aan om de cursus hierop aan te passen. Volgens het ministerie van Infra en Milieu wordt hier al een begin mee gemaakt. Over de lange-termijn-effecten moet meer bekend worden als de resultaten van een uitbereider onderzoek in 2013 op tafel komen.

 

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.