Flitsmarge bij 130 km/uur omlaag

De ondergrens van vervolging – de marge die het Openbaar Ministerie hanteert bij snelheidsovertredingen – wordt bij de maximumsnelheid van 130 km/h per 1 januari 2012 afgeschaft. In de praktijk betekent dit dat er vanaf dat moment een boete volgt vanaf een gemeten snelheid van 136 km/h, en niet vanaf 139 km/h zoals dat binnen de huidige systematiek het geval is.

Dit heeft hebben minister Schultz van IenM en minister Opstelten van Justitie bekend gemaakt. Dit houdt overigens niet in de meetcorrectie bij snelheidsovertredingen verlaagd wordt. Dan kan niet op grond van een arrest van de Hoge Raad. Dat zegt dat bij snelheidscontroles niet moet worden uitgegaan van de gemeten, maar van de werkelijk gereden snelheid. Dit heeft als gevolg dat een snelheidsovertreding slechts bewezen is, als van de gemeten snelheid de maximaal toelaatbaar geoordeelde meetfout van de meetapparatuur is afgetrokken, aldus de ministers. De maximale fout bedraagt 3 km/h voor snelheden onder 100 km/h en 3% van de gemeten snelheid voor snelheden boven 100 km/h.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Flitsmarge bij 130 km/uur omlaag - VerkeersNet

Flitsmarge bij 130 km/uur omlaag

De ondergrens van vervolging – de marge die het Openbaar Ministerie hanteert bij snelheidsovertredingen – wordt bij de maximumsnelheid van 130 km/h per 1 januari 2012 afgeschaft. In de praktijk betekent dit dat er vanaf dat moment een boete volgt vanaf een gemeten snelheid van 136 km/h, en niet vanaf 139 km/h zoals dat binnen de huidige systematiek het geval is.

Dit heeft hebben minister Schultz van IenM en minister Opstelten van Justitie bekend gemaakt. Dit houdt overigens niet in de meetcorrectie bij snelheidsovertredingen verlaagd wordt. Dan kan niet op grond van een arrest van de Hoge Raad. Dat zegt dat bij snelheidscontroles niet moet worden uitgegaan van de gemeten, maar van de werkelijk gereden snelheid. Dit heeft als gevolg dat een snelheidsovertreding slechts bewezen is, als van de gemeten snelheid de maximaal toelaatbaar geoordeelde meetfout van de meetapparatuur is afgetrokken, aldus de ministers. De maximale fout bedraagt 3 km/h voor snelheden onder 100 km/h en 3% van de gemeten snelheid voor snelheden boven 100 km/h.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.