Blijf Veilig Mobiel-programma voor oudere verkeersdeelnemers

Dit najaar worden de voorbereidingen getroffen voor het meerjarenprogramma Blijf Veilig Mobiel 2009 – 2012. Dit programma wordt opgesteld door een kerngroep van zeven landelijke belangenorganisaties die betrokken zijn bij ouderen en verkeersveiligheid.
In het programma – zo meldt KpVV in de nieuwsbrief Over verkeersveiligheid – worden gemeenten en provincies gestimuleerd Blijf Veilig Mobielbeurzen te (laten) organiseren waar senioren hun rijvaardigheid en rijgeschiktheid op verschillende vervoermiddelen kunnen testen en zich breed kunnen informeren over producten en verkeersregels. Ook kunnen lokale professionals, zoals gemeenteambtenaren,
op de beurs zien welk aanbod er is aan mobiliteitsevenementen. Zij kunnen vervolgens onderdelen zoals de
broemrit of een scootmobielparcours lokaal promoten. Dit najaar zijn twee van dergelijke mobiliteitsbeurzen
geëvalueerd: wat is het bereik en het effect van de mobiliteitsbeurzen? De antwoorden op deze vragen komen begin 2009 beschikbaar. De ervaringen met de mobiliteitsbeurzen leiden tot een handreiking met suggesties en aandachtspunten voor gemeentes en provincies die een Blijf Veilig Mobielbeurs willen houden. Een eerste concept van handreiking is in de eerste helft van januari beschikbaar en te verkrijgen via o.a. KpVV.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.