Opzet Traffic Informers vraagt om evaluatie

De Universiteit Maastricht (UM) heeft in opdracht van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL) het evaluatie onderzoek Traffic Informers uitgevoerd. Uit dit onderzoek, dat is gepresenteerd op 20 november 2008, blijkt dat de verhalen van Traffic Informers weliswaar indruk maken maar niet altijd leiden tot veranderingen in het verkeersgedrag van jongeren.
Dat is de belangrijkste conclusie uit het onderzoek, waarbij onder meer gebruik is gemaakt van recente inzichten vanuit de neurowetenschappen.
Het onderzoek vond plaats onder 1722 Limburgse middelbare scholieren aan de hand van een vragenlijst. “De resultaten uit het onderzoek zijn voor ons aanleiding, om samen met de UM, de uitvoering van het project Traffic Informers opnieuw te bekijken en aan te passen. Dat willen we zodanig doen dat de effecten, liefst op korte termijn, tot nog meer resultaten leiden. Er is plaats voor verbetering en verandering en daar gaan we ook zeker voor zorgen. Daarnaast zouden wij het toejuichen als er meer onderzoek plaats vond naar de mogelijkheden om gedrag in het verkeer te beïnvloeden,” zegt ROVL secretaris Bart Pastoor.

Traffic Informers Limburg zijn opgeleide verkeersslachtoffers, met lichamelijke en/of zintuiglijke belemmeringen die jongeren confronteren met en bewust maken van de gevolgen van een verkeersongeval. Door die confrontatie en interactie wordt een positieve beïnvloeding van het verkeersgedrag bij de doelgroep nagestreefd. Het ROVL is initiatiefnemer van het project en is samen met de provincie Limburg financier. Het project is in 2002 gestart en is uitgegroeid tot een gewaardeerd verkeerseducatieprogramma op de Limburgse middelbare scholen.

De vraag vanuit het onderwijs is groot. Voor het schooljaar 2008-2009 bereiken de veertien opgeleide Traffic Informers in niet minder dan zeshonderd sessies ruim 25.000 leerlingen. “Die grote vraag vanuit het onderwijs sterkt ons in de opvatting dat we mede dankzij de Traffic Informers verkeerseducatie binnen het voortgezet onderwijs op de kaart hebben gezet. Dat doen we overigens graag in samenhang met andere programma’s op het gebied van infrastructuur, educatie, voorlichting en handhaving. Die samenhang in programma’s is voor het ROVL belangrijk. Daar zegt het onderzoek niets over”, aldus Bart Pastoor.

In de ogen van onderzoeker Gerjo Kok, hoogleraar toegepaste psychologie, dient de nadruk bij voorlichting meer te liggen op de kans die jongeren lopen op een ongeluk dan op de ernst ervan. ‘Angst is een slechte raadgever.’ Daarnaast kunnen jongeren getraind worden in weerstand tegen sociale druk en het herkennen van en omgaan met risico’s.” Pastoor: “Dat zijn voor het ROVL aanbevelingen waar winst mee te behalen valt. Traffic Informers benadrukken al in hun presentaties het herkennen van risico’s. Maar misschien komt dat facet nog te weinig voor het voetlicht. Reden te meer om snel met de inhoudelijke evaluatie te starten.”

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.