Voorlichtingscampagne maakt cannabisgebruikers alert voor risico’s in het verkeer

De campagne Don’t Blow And Drive in Zeeland heeft een positief effect gehad op het risicobesef bij cannabisgebruikers. Omdat de speekseltest nog niet beschikbaar is, is het effect op straat nog moeilijk te meten.

Op initiatief van het Euregionaal Veiligheidsoverleg Scheldemond vond van april 2009 tot december 2010 de voorlichtingscampagne Don’t Blow And Drive plaats in Terneuzen. De campagne wees Nederlandse, Belgische en Franse coffeeshopbezoekers op de risico’s van autorijden onder invloed van cannabis. De voorlichtingscampagne bestond uit Nederlandse en Franstalige folders, een tweetalige interactieve website en ondersteunend materiaal voor in de coffeeshop. De boodschap van de campagne luidde: Don’t Blow And Drive. Niet sturen als je cannabis hebt gebruikt. Ook werd opgeroepen vooraf af te spreken wie terugrijdt.

Om de boodschap onder de doelgroep te verspreiden werden ‘droedels’ ingezet. Grappige tekeningetjes die coffeeshopbezoekers zelf konden maken die de boodschap ‘Don’t Blow And Drive’ ondersteunden. Uit de ingeleverde droedels werd regelmatig een nieuw campagnebeeld geselecteerd. Voorafgaand aan de campagne werd een nulmeting uitgevoerd bij 150 coffeeshopbezoekers. In het najaar van 2009 en 2010 vonden nametingen plaats. Daaruit blijkt dat het risicobesef significant is toegenomen. Voor de start van de campagne vindt minder dan een kwart (24%) het (zeer) gevaarlijk om auto te rijden na gebruik van hasj en wiet. Anderhalf jaar later is dit gestegen tot bijna de helft (46%). Ten aanzien van het maken van afspraken (49% maakt afspraak) en terugrijden onder invloed van cannabis (41% rijdt wel eens onder invloed van cannabis) hebben zich weinig veranderingen voorgedaan. Wel lijkt de frequentie van autorijden na het gebruik van softdrugs af te nemen. Bij de nulmeting doet 74% van de respondenten die wel eens autorijdt na het gebruik van hasj of wiet dit altijd, anderhalf jaar later ligt dit percentage op 62%.
De campagne heeft de doelgroep goed bereikt. Driekwart van de bezoekers kende de campagne, de poster en de folder waren het meest bekend. En de campagneboodschap is goed overgekomen. 91% heeft begrepen dat je na het gebruik van hasj of wiet geen auto moet besturen; 73% dat je moet afspreken wie er terugrijdt zonder hasj of wiet te gebruiken. De pakkans voor het rijden onder invloed van hasj of wiet schatten de bezoekers na anderhalf jaar nagenoeg hetzelfde in als voor de start van de campagne.

Of de campagne ook daadwerkelijk invloed heeft gehad op het rijden onder invloed is niet vastgesteld. Wel hebben controlesacties plaatsgevonden, waarbij onder meer is gecontroleerd op rijden onder invloed van drugs. In totaal werden hierbij ondermeer bestuurders en inzittenden van ruim 2600 auto’s gecontroleerd. 69 autobestuurders (2,6%) bleken onder invloed van drugs. Bij controles in 2008 was dit percentage echter 1,5%.
Een eenduidige conclusie kan uit deze cijfers niet worden getrokken. Want  door het feit dat de speekseltest pas op 1 oktober 2010 werd ingevoerd in België en in Nederland nog moet worden ingevoerd, was een goede resultaatmeting in de praktijk niet te realiseren. Toch wil het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland (ROVZ) de campagne op grond van de ervaringen tot nu toe graag uitbreiden naar andere coffeeshops in Zeeland, zodra de speekseltest ook in Nederland is ingevoerd. De campagne Don’t Blow And Drive is gecoördineerd door het ROVZ, in samenwerking met het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV).

 

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.