Autorijden vanaf 17 jaar

Jongeren kunnen binnenkort vanaf 17 jaar hun rijbewijs halen. Vervolgens kunnen zij alleen met een coach rijervaring opdoen. Dit experiment – 2todrive – is bedoeld om de verkeersveiligheid te vergroten.

De ministerraad heeft ingestemd met een voorstel van minister Schultz van Haegen (IenM). Het experiment 2toDrive, zoals begeleid rijden wordt genoemd, is bedoeld om de verkeersveiligheid te vergroten doordat jongeren het eerste jaar in de auto worden begeleid door een ervaren bestuurder. Dit kan jaarlijks tot 16 doden voorkomen, blijkt uit onderzoek, zegt het ministerie.

In het experiment 2toDrive mogen jongeren vanaf 16 jaar hun theorie-examen voor rijbewijs B doen, vanaf 16,5 jaar praktijkles gaan volgen en vanaf hun 17de het praktijkexamen afleggen. Slagen ze, dan mogen ze vanaf hun 17de al autorijden. Dit mag als zij rijden met een coach naast zich. Hiervoor moeten ze in het bezit zijn van een zogenaamde begeleiderspas. Op deze pas staan de namen van maximaal vijf personen die de bestuurder als zijn coaches heeft aangewezen. Een van deze personen moet bij het rijden in de auto zitten. 2toDrive start naar verwachting in november 2011. Iedereen die op of na de startdatum 17 jaar wordt, kan het praktijkexamen bij het CBR aanvragen. Iedereen die al 17 is op het moment dat het experiment start, kan al wel alvast rijles gaan volgen en na de 18de verjaardag examen doen.

Met het experiment 2toDrive zou de verkeersveiligheid vergroot moeten worden. Het ministerie baseert zich hiervoor op ervaringen in het buitenland. Proeven in Duitsland zouden aantonen dat jongeren 30% minder ongevallen en 20%  minder overtredingen veroorzaken en minder vaak onder invloed van drank of drugs rijden. 2toDrive loopt als een experiment met een looptijd van maximaal 6 jaar. De SWOV zal 2toDrive evalueren. Als de tussentijdse evaluatie in 2015 positief uitpakt, kan het definitief ingevoerd worden.

 

Onderwerpen: , ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.