Geen Flister bij de commerciëlen

Hoewel de meningen over Flister op zijn minst verdeeld zijn, is minister Schultz op verzoek van de Kamer bezig het waarschuwingssysteem officieel mogelijk te maken. De commerciële omroepen voelen er echter niets voor.
Verder is Schultz niet van plan zich erg in te spannen voor een ander waarschuwingssysteem genaamd BlauwBlauw.

Aangezien Flister het radiosignaal rondom het voorrangsvoertuig wegdrukt zijn de radio-omroepen hierbij een belangrijke partij, aldus Schultz. Daarom heeft ze een verkenning gedaan naar hun standpunten. De koepelorganisaties die de publieke omroepen op landelijk en regionaal niveau vertegenwoordigen geven aan geen bezwaar te hebben tegen Flister. De commerciële omroepen zien Flister echter niet zitten, omdat ze bang zijn hier financiële schade door lijden. Een aantal commerciële omroepen heeft laten weten de financiële schade te gaan verhalen bij de overheid. De minister heeft haar collega van EL&I daarom verzocht gebruik van Flister zodanig mogelijk te maken dat de commerciële radio-omroepen worden uitgezonderd.
Een ander systeem is BlauwBlauw. Het is een waarschuwingssysteem met blauwe knipperende ledverlichting aangebracht boven de achteruitkijkspiegel, die in personenauto’s waarschuwt voor een naderend hulpverleningsvoertuig. ‘Vanuit verkeersveiligheidsoogpunt is er geen bezwaar tegen gebruik van dergelijke systemen’, aldus de minister. Maar ze voelt er niets voor het systeem gratis ter beschikking te stellen. ‘Een gezonde marktwerking lijkt mij hier op zijn plaats waarbij de hulpdiensten zelf de afweging maken tussen de kosten en de baten.’

Eind juni hebben ook de publieke omroepen laten weten weinig heil meer te zien in Flister, nu de commerciele omroepen afhaken. De kansen voor Flister zijn daardoor tot een minimum gezonken.

Onderwerpen: , ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Geen Flister bij de commerciëlen - VerkeersNet

Geen Flister bij de commerciëlen

Hoewel de meningen over Flister op zijn minst verdeeld zijn, is minister Schultz op verzoek van de Kamer bezig het waarschuwingssysteem officieel mogelijk te maken. De commerciële omroepen voelen er echter niets voor.
Verder is Schultz niet van plan zich erg in te spannen voor een ander waarschuwingssysteem genaamd BlauwBlauw.

Aangezien Flister het radiosignaal rondom het voorrangsvoertuig wegdrukt zijn de radio-omroepen hierbij een belangrijke partij, aldus Schultz. Daarom heeft ze een verkenning gedaan naar hun standpunten. De koepelorganisaties die de publieke omroepen op landelijk en regionaal niveau vertegenwoordigen geven aan geen bezwaar te hebben tegen Flister. De commerciële omroepen zien Flister echter niet zitten, omdat ze bang zijn hier financiële schade door lijden. Een aantal commerciële omroepen heeft laten weten de financiële schade te gaan verhalen bij de overheid. De minister heeft haar collega van EL&I daarom verzocht gebruik van Flister zodanig mogelijk te maken dat de commerciële radio-omroepen worden uitgezonderd.
Een ander systeem is BlauwBlauw. Het is een waarschuwingssysteem met blauwe knipperende ledverlichting aangebracht boven de achteruitkijkspiegel, die in personenauto’s waarschuwt voor een naderend hulpverleningsvoertuig. ‘Vanuit verkeersveiligheidsoogpunt is er geen bezwaar tegen gebruik van dergelijke systemen’, aldus de minister. Maar ze voelt er niets voor het systeem gratis ter beschikking te stellen. ‘Een gezonde marktwerking lijkt mij hier op zijn plaats waarbij de hulpdiensten zelf de afweging maken tussen de kosten en de baten.’

Eind juni hebben ook de publieke omroepen laten weten weinig heil meer te zien in Flister, nu de commerciele omroepen afhaken. De kansen voor Flister zijn daardoor tot een minimum gezonken.

Onderwerpen: , ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.