Verkeersveiligheidproject van start op Friese en Groningse A7

Met vereende krachten wordt de komende jaren geprobeerd de A7 in Noord-Nederland veiliger te maken. Het gaat om het gedeelte van de Afsluitdijk tot Bad Nieuweschans.In dit project werken Rijkswaterstaat Noord-Nederland, Politie Fryslân, Regiopolitie Groningen, het KLPD, Openbaar Ministerie, Landelijk Parket Team Verkeer en de provincies Fryslân en Groningen samen. Een dergelijke grootschalige aanpak heeft nog niet eerder in ons land plaatsgevonden. Weggebruikers kunnen bovendien hun mening geven over de gehele route via de website A7 veilig.

Het project A7 Veilig is bedoeld om de verkeersveiligheid en doorstroming op de rijksweg A7 te bevorderen. De partijen willen het verkeersveiligheidsgevoel van weggebruikers vergroten en het aantal letselongevallen verminderen. Uit onderzoek blijkt dat het gedrag van de weggebruikers in de meeste gevallen de oorzaak is van de ongevallen op de A7. Het project richt zich vooral op zichtbare handhaving en educatie. Het KLPD, Regiopolitie Groningen en Politie Fryslân houden de komende twee jaar extra verkeerscontroles op de A7. Zij houden de weggebruikers direct staande en spreken ze aan op hun gedrag. De politie let extra op te hard rijden, alcoholgebruik en op asociaal rijgedrag. Zoals onvoldoende afstand houden, onnodig links rijden en afleiding achter het stuur.
Rijkswaterstaat neemt verschillende maatregelen die de doorstroming en verkeersveiligheid op de A7 verbeteren. Zij neemt de weg nu en de komende tijd op verschillende plekken onder handen, zoals bijvoorbeeld aan knooppunt Joure, de Zuidelijke Ringweg Groningen en op de aansluiting A7-N33 bij Zuidbroek.  Weggebruikers kunnen hun mening over verkeersveiligheid geven in een online enquête over hun verkeersveiligheidsgevoelens. De resultaten van de enquête vormen input voor (bijstelling van) de aanpak van de projectorganisatie.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Verkeersveiligheidproject van start op Friese en Groningse A7 - VerkeersNet

Verkeersveiligheidproject van start op Friese en Groningse A7

Met vereende krachten wordt de komende jaren geprobeerd de A7 in Noord-Nederland veiliger te maken. Het gaat om het gedeelte van de Afsluitdijk tot Bad Nieuweschans.In dit project werken Rijkswaterstaat Noord-Nederland, Politie Fryslân, Regiopolitie Groningen, het KLPD, Openbaar Ministerie, Landelijk Parket Team Verkeer en de provincies Fryslân en Groningen samen. Een dergelijke grootschalige aanpak heeft nog niet eerder in ons land plaatsgevonden. Weggebruikers kunnen bovendien hun mening geven over de gehele route via de website A7 veilig.

Het project A7 Veilig is bedoeld om de verkeersveiligheid en doorstroming op de rijksweg A7 te bevorderen. De partijen willen het verkeersveiligheidsgevoel van weggebruikers vergroten en het aantal letselongevallen verminderen. Uit onderzoek blijkt dat het gedrag van de weggebruikers in de meeste gevallen de oorzaak is van de ongevallen op de A7. Het project richt zich vooral op zichtbare handhaving en educatie. Het KLPD, Regiopolitie Groningen en Politie Fryslân houden de komende twee jaar extra verkeerscontroles op de A7. Zij houden de weggebruikers direct staande en spreken ze aan op hun gedrag. De politie let extra op te hard rijden, alcoholgebruik en op asociaal rijgedrag. Zoals onvoldoende afstand houden, onnodig links rijden en afleiding achter het stuur.
Rijkswaterstaat neemt verschillende maatregelen die de doorstroming en verkeersveiligheid op de A7 verbeteren. Zij neemt de weg nu en de komende tijd op verschillende plekken onder handen, zoals bijvoorbeeld aan knooppunt Joure, de Zuidelijke Ringweg Groningen en op de aansluiting A7-N33 bij Zuidbroek.  Weggebruikers kunnen hun mening over verkeersveiligheid geven in een online enquête over hun verkeersveiligheidsgevoelens. De resultaten van de enquête vormen input voor (bijstelling van) de aanpak van de projectorganisatie.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.