Binnenkort digitaal bezwaar maken tegen bekeuring mogelijk

Het Openbaar Ministerie werkt aan een digitaal loket op www.om.nl. Mensen die het niet eens zijn met hun verkeersboete kunnen daar straks online hun beroep indienen.

Bij de opzet van het loket worden de komende tijd burgers betrokken. Wie hieraan een bijdrage wil leveren kan de korte enquête invullen en daarnaast aangeven mee te willen werken aan een burgerpanel. De resultaten van de enquête en het panel gebruikt het OM om het digitale loket aan te laten sluiten bij de wensen van degene die in beroep (willen) gaan.
De bedoeling is dat burgers, door eerst een aantal vragen te doorlopen, direct kunnen zien of het kans van slagen heeft om beroep in te dienen. Door het online indienen kan het contact geheel digitaal plaatsvinden. In Nederland wordt per jaar zo’n 300.000 keer beroep ingesteld tegen een verkeersboete. Deze beroepen worden behandeld door de Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM).

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.