Verkeersouders actief op 95 Amsterdamse scholen

Het aantal actieve verkeersouders in Amsterdam is in een jaar tijd ruim verdubbeld van 67 naar 149. Op 95 scholen zetten zij verkeersveiligheid op de agenda van de schoolleiding, andere ouders en eventueel stadsdeel of politie.

In opdracht van de Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer (DIVV) werft Veilig Verkeer Nederland (VVN) deze verkeersouders en ondersteunt ze in hun activiteiten. In Amsterdam gaan elke dag 65.000 kinderen naar de basisschool. Gemiddeld zijn ongeveer 175 basisschoolleerlingen per jaar betrokken bij een ernstig ongeval (totaal aantal ernstige slachtoffers 950). Om de schoolomgeving veiliger te maken worden waar nodig de wegen rondom school aangepakt en krijgen alle kinderen verkeersles. Ook het theoretisch en praktisch verkeersexamen wordt alle scholen aangeboden. Het werven van verkeersouders is daarnaast een manier om het gedrag in het verkeer te veranderen. De doelstelling van de gemeente is om het totaal aantal ongelukken met 10% terug te brengen in 2015.

Zo wisten verkeersouders bij de Sint Jozefschool in stadsdeel Zuid te bereiken dat anti-parkeerpaaltjes en extra bebording werden aangebracht. Ook zijn er afspraken gemaakt met vuilophalers en leveranciers en omliggende bedrijven over parkeerruimte. De kinderen hebben een lesmethode met verkeerslessen gekregen, waarbij ze via internet hun route naar school kunnen uitstippelen (www.tussenschoolenthuis.nl), compleet met oefenbladen.

Naast de inzet van verkeersouders, aanpassingen in de inrichting van de schoolomgeving en verkeersles is het theoretisch verkeersexamen belangrijk om kinderen te wapenen in het verkeer. Wethouder Verkeer, Eric Wiebes, wil het examen in zijn huidige vorm behouden. Momenteel doen 90% van alle basisscholen mee met dit examen. Ook het praktisch verkeersexamen wordt door 63% van de scholen gevolgd en is volgens de gemeente een zeer belangrijk middel om te testen of kinderen vaardig genoeg zijn om veilig de weg op te kunnen. Via www.amsterdam.nl/verkeersveiligheid is een brochure te downloaden met verhalen van verkeersouders als voorbeeld hoe de gemeente het gedrag in het verkeer wil sturen.

 

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Verkeersouders actief op 95 Amsterdamse scholen - VerkeersNet

Verkeersouders actief op 95 Amsterdamse scholen

Het aantal actieve verkeersouders in Amsterdam is in een jaar tijd ruim verdubbeld van 67 naar 149. Op 95 scholen zetten zij verkeersveiligheid op de agenda van de schoolleiding, andere ouders en eventueel stadsdeel of politie.

In opdracht van de Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer (DIVV) werft Veilig Verkeer Nederland (VVN) deze verkeersouders en ondersteunt ze in hun activiteiten. In Amsterdam gaan elke dag 65.000 kinderen naar de basisschool. Gemiddeld zijn ongeveer 175 basisschoolleerlingen per jaar betrokken bij een ernstig ongeval (totaal aantal ernstige slachtoffers 950). Om de schoolomgeving veiliger te maken worden waar nodig de wegen rondom school aangepakt en krijgen alle kinderen verkeersles. Ook het theoretisch en praktisch verkeersexamen wordt alle scholen aangeboden. Het werven van verkeersouders is daarnaast een manier om het gedrag in het verkeer te veranderen. De doelstelling van de gemeente is om het totaal aantal ongelukken met 10% terug te brengen in 2015.

Zo wisten verkeersouders bij de Sint Jozefschool in stadsdeel Zuid te bereiken dat anti-parkeerpaaltjes en extra bebording werden aangebracht. Ook zijn er afspraken gemaakt met vuilophalers en leveranciers en omliggende bedrijven over parkeerruimte. De kinderen hebben een lesmethode met verkeerslessen gekregen, waarbij ze via internet hun route naar school kunnen uitstippelen (www.tussenschoolenthuis.nl), compleet met oefenbladen.

Naast de inzet van verkeersouders, aanpassingen in de inrichting van de schoolomgeving en verkeersles is het theoretisch verkeersexamen belangrijk om kinderen te wapenen in het verkeer. Wethouder Verkeer, Eric Wiebes, wil het examen in zijn huidige vorm behouden. Momenteel doen 90% van alle basisscholen mee met dit examen. Ook het praktisch verkeersexamen wordt door 63% van de scholen gevolgd en is volgens de gemeente een zeer belangrijk middel om te testen of kinderen vaardig genoeg zijn om veilig de weg op te kunnen. Via www.amsterdam.nl/verkeersveiligheid is een brochure te downloaden met verhalen van verkeersouders als voorbeeld hoe de gemeente het gedrag in het verkeer wil sturen.

 

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.