Kindkwadrant moet schoolomgeving veiliger maken

DTV Consultants heeft een aanpak ontwikkeld om de verkeersveiligheid van de schoolomgeving en school-thuisroutes in kaart te brengen en te analyseren, om vervolgens samen met alle betrokken partijen tot effectieve en duurzame maatregelen te komen. Extra aandacht voor de schoolomgeving en de school-thuisroutes is belangrijk, omdat het verkeersinzicht van schoolgaande kinderen tussen de 4 en 12 jaar nog niet volledig is ontwikkeld. Hierdoor behoren de kinderen tot de meest kwetsbare verkeersdeelnemers.
De aanpak van het bureau houdt in dat alle problemen integraal bij de kop worden gepakt. Zo is er aandacht voor het met de auto halen en brengen van kinderen en het rijdrag van automobilisten – waaronder ouders – in de buurt van een school.
Verder kijkt men naar onveilige situaties in de schoolomgeving of op de routes van en naar school. En tenslotte speelt educatie een belangrijke rol in de aanpak.
Bij de totstandkoming van een veilige schoolomgeving zijn veel partijen betrokken, waaronder professionals en verschillende instanties. Aan de andere kant zijn er ‘gebruikers’ en ervaringsdeskundigen. De Kindkwadrant-aanpak brengt die partijen bij elkaar.
De aanpak is toegepast in een project in Zundert. Daar hebben alle kinderen van groep 4 t/m 8 van de zeven basisscholen in een brochure hun school-thuisroutes ingetekend en aangegeven welke verkeersveiligheidsknelpunten zij ervaren. Ook de ouders van deze kinderen en de schooldirecties hebben hun ervaringen in een vragenlijst kenbaar gemaakt. Daarnaast is gedurende een week in alle klassen geïnventariseerd op welke wijze de kinderen naar school zijn gekomen. Een ongevallenanalyse en een inventarisatie van klachten geeft aanvullende informatie over objectieve en subjectieve onveiligheid in de schoolomgevingen.
In een schouw zijn vervolgens alle knelpunten onder de loep genomen en is gekeken wat de oorzaak van de knelpunten is. In een werksessie met alle betrokken partijen is vervolgens, per school, gezamenlijk bepaald welke maatregelen kunnen worden genomen om de knelpunten weg te nemen.

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.