Meer campagnes rond de zebra

Steeds meer gemeenten gaan aan de slag met de bewustwordingscampagne ‘Ik stop voor zebra’s’. Met deze campagne worden weggebruikers erop gewezen dat zij verplicht zijn om voor een voetgangersoversteekplaats te stoppen als voetgangers aanstalten maken over te steken. De politie ondersteunt de campagne door extra te handhaven bij voetgangersoversteekplaatsen.

Eind 2010 en begin 2011 al liep in Zundert en enkele andere kernen in Brabant de campagne ‘Stop voor de Zebra’. Maar ook steden als Rotterdam, Breda en Drimmelen zijn ermee aan de slag gegaan. Tijdens de zebra-acties worden automobilisten door de politie staande gehouden en overhandigt een zebra-team een flyer en zebra-snoepjes als bedankje. Naast de zebra-acties heeft de gemeente Zundert aan bureau SOAB die de acties uitvoerde ook opdracht gegeven om met diverse groepen van vier nabij gelegen basisscholen oversteeklessen uit te voeren. De kinderen zijn per groep meegenomen naar het zebrapad waar ze vervolgens van uitleg kregen over hoe ze veilig konden oversteken bij het zebrapad. Vervolgens hebben de kinderen dit samen met de zebrateam in de praktijk geoefend.

In Haaglanden werd eind vorig jaar met de campagne ‘Ik stop voor zebra’s’ eveneens aandacht geschonken aan het thema. Leerlingen van diverse scholen stonden met spandoeken langs de kant en deelden het hieronder folders uit aan de automobilisten. De leerlingen spraken de bestuurders hierbij aan op hun gedrag. In de gemeente Westland start dezelfde campagne half mei. Er zijn speciale gele stickers gemaakt die automobilisten op de auto kunnen voeren en folders met uitleg over de regelgeving rond zebra’s.

 

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Meer campagnes rond de zebra - VerkeersNet

Meer campagnes rond de zebra

Steeds meer gemeenten gaan aan de slag met de bewustwordingscampagne ‘Ik stop voor zebra’s’. Met deze campagne worden weggebruikers erop gewezen dat zij verplicht zijn om voor een voetgangersoversteekplaats te stoppen als voetgangers aanstalten maken over te steken. De politie ondersteunt de campagne door extra te handhaven bij voetgangersoversteekplaatsen.

Eind 2010 en begin 2011 al liep in Zundert en enkele andere kernen in Brabant de campagne ‘Stop voor de Zebra’. Maar ook steden als Rotterdam, Breda en Drimmelen zijn ermee aan de slag gegaan. Tijdens de zebra-acties worden automobilisten door de politie staande gehouden en overhandigt een zebra-team een flyer en zebra-snoepjes als bedankje. Naast de zebra-acties heeft de gemeente Zundert aan bureau SOAB die de acties uitvoerde ook opdracht gegeven om met diverse groepen van vier nabij gelegen basisscholen oversteeklessen uit te voeren. De kinderen zijn per groep meegenomen naar het zebrapad waar ze vervolgens van uitleg kregen over hoe ze veilig konden oversteken bij het zebrapad. Vervolgens hebben de kinderen dit samen met de zebrateam in de praktijk geoefend.

In Haaglanden werd eind vorig jaar met de campagne ‘Ik stop voor zebra’s’ eveneens aandacht geschonken aan het thema. Leerlingen van diverse scholen stonden met spandoeken langs de kant en deelden het hieronder folders uit aan de automobilisten. De leerlingen spraken de bestuurders hierbij aan op hun gedrag. In de gemeente Westland start dezelfde campagne half mei. Er zijn speciale gele stickers gemaakt die automobilisten op de auto kunnen voeren en folders met uitleg over de regelgeving rond zebra’s.

 

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.