Seniorenkeuring rijbewijs mogelijk afgeschaft

Minister Schultz wil het systeem van medische keuringen voor het rijbewijs sterk vereenvoudigen en de procedures aanzienlijk versnellen. Het CBR start met een proef waarbij beroepschauffeurs op één locatie op dezelfde dag alle benodigde medische onderzoeken kunnen krijgen. Daarnaast komt er onderzoek naar de mogelijke afschaffing van de seniorenkeuring en bekijkt het CBR of medische keuringen vaker vervangen kunnen worden door een rijtest.

Met de maatregelen reageert de minister op het onderzoek dat het bureau Andersson Elffers Felix in haar opdracht heeft gedaan naar de procedures voor de medische beoordeling van de rijvaardigheid en geschiktheid voor het rijbewijs. Volgens het onderzoek kan een zogeheten ‘one stop center’ mogelijk bijdragen aan snellere en efficiëntere keuringen. Als alle medische keuringen op één locatie kunnen plaatsvinden, kan de chauffeur in één dag in plaats van de huidige maximaal 16 weken uitsluitsel krijgen over zijn of haar rijgeschiktheid. De proef van het CBR moet uitwijzen of deze werkwijze in praktijk mogelijk en ook betaalbaar is. Met name voor mensen die beroepshalve een rijbewijs nodig hebben, kan het aantrekkelijk zijn, aldus de minister.

Daarnaast wil de minister dat het CBR nog dit jaar bekijkt of rijtesten vaker de medische keuring kunnen vervangen. Voor een beoordeling van geschiktheid moeten burgers nu een aantal stappen doorlopen en mogelijk meerdere keuringen krijgen. Dat kost tijd en geld. Waar dit uit oogpunt van verkeersveiligheid kan, wil de minister dat het CBR kijkt naar de feitelijke winst die vervanging van de medische keuring door een rijtest oplevert.

In een brief aan de Tweede Kamer geeft de minister aan dat Nederland met de verplichte seniorenkeuring een kop op de Europese regelgeving heeft. In aanvulling op het wetsvoorstel dat voorziet in een verhoging van de keuringsleeftijd van 70 naar 75 jaar neemt de minister de aanbeveling over om te kijken naar de effecten van een afschaffing van de seniorenkeuring. Uit dit onderzoek moet blijken op welke andere manieren de verkeersveiligheid geborgd kan worden.

In de brief kondigt de minister verder aan dat er een structurele samenwerking met de Gezondheidsraad komt waardoor regelgeving op basis van de nieuwste inzichten periodiek kan worden aangepast. Op verzoek van de minister zal de Gezondheidsraad in eerste instantie prioriteit geven aan een advies over de verplichte periodieke herkeuring voor stabiele aandoeningen zoals ADHD.

 

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Seniorenkeuring rijbewijs mogelijk afgeschaft - VerkeersNet

Seniorenkeuring rijbewijs mogelijk afgeschaft

Minister Schultz wil het systeem van medische keuringen voor het rijbewijs sterk vereenvoudigen en de procedures aanzienlijk versnellen. Het CBR start met een proef waarbij beroepschauffeurs op één locatie op dezelfde dag alle benodigde medische onderzoeken kunnen krijgen. Daarnaast komt er onderzoek naar de mogelijke afschaffing van de seniorenkeuring en bekijkt het CBR of medische keuringen vaker vervangen kunnen worden door een rijtest.

Met de maatregelen reageert de minister op het onderzoek dat het bureau Andersson Elffers Felix in haar opdracht heeft gedaan naar de procedures voor de medische beoordeling van de rijvaardigheid en geschiktheid voor het rijbewijs. Volgens het onderzoek kan een zogeheten ‘one stop center’ mogelijk bijdragen aan snellere en efficiëntere keuringen. Als alle medische keuringen op één locatie kunnen plaatsvinden, kan de chauffeur in één dag in plaats van de huidige maximaal 16 weken uitsluitsel krijgen over zijn of haar rijgeschiktheid. De proef van het CBR moet uitwijzen of deze werkwijze in praktijk mogelijk en ook betaalbaar is. Met name voor mensen die beroepshalve een rijbewijs nodig hebben, kan het aantrekkelijk zijn, aldus de minister.

Daarnaast wil de minister dat het CBR nog dit jaar bekijkt of rijtesten vaker de medische keuring kunnen vervangen. Voor een beoordeling van geschiktheid moeten burgers nu een aantal stappen doorlopen en mogelijk meerdere keuringen krijgen. Dat kost tijd en geld. Waar dit uit oogpunt van verkeersveiligheid kan, wil de minister dat het CBR kijkt naar de feitelijke winst die vervanging van de medische keuring door een rijtest oplevert.

In een brief aan de Tweede Kamer geeft de minister aan dat Nederland met de verplichte seniorenkeuring een kop op de Europese regelgeving heeft. In aanvulling op het wetsvoorstel dat voorziet in een verhoging van de keuringsleeftijd van 70 naar 75 jaar neemt de minister de aanbeveling over om te kijken naar de effecten van een afschaffing van de seniorenkeuring. Uit dit onderzoek moet blijken op welke andere manieren de verkeersveiligheid geborgd kan worden.

In de brief kondigt de minister verder aan dat er een structurele samenwerking met de Gezondheidsraad komt waardoor regelgeving op basis van de nieuwste inzichten periodiek kan worden aangepast. Op verzoek van de minister zal de Gezondheidsraad in eerste instantie prioriteit geven aan een advies over de verplichte periodieke herkeuring voor stabiele aandoeningen zoals ADHD.

 

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.