Aantal snelheidsovertredingen in 30-kilometerzones neemt af

Volgens staatssecretaris Teeuwen van Veiligheid en Justitie wordt er minder hard gereden in 30 km-zones. Hij leidt dat af uit het feit dat er ondanks intensievere controles minder overtreders worden bekeurd.
Naar aanleiding van de verhoging van boetes op te hard rijden in 30 km-zones sinds 1 januari van dit jaar, vergeleek Teeuwen op verzoek van de Kamer de cijfers van de eerste vier maanden van 2012 met die van 2011. Daaruit blijkt dat er in 30-km zones meer gecontroleerd is dan vorig jaar (1190 uur in 2012 t.o.v. 1022 uur in 2011). Opvallend noemt Teeuwen het dat het aantal overtreders per uur in 2012 ten opzichte van 2011 is afgenomen. In 2012 was dit voor 30 km-zones 5 overtreders per uur, waar dit in 2011 nog 15 overtreders per uur was.
Uit de analyse blijkt verder dat de verhouding van de snelheidsovertredingen per wegsoort is veranderd. In heel 2011 vonden van het totale aantal snelheidsovertredingen er 52,6% plaats binnen de bebouwde kom, 24,3% buiten de bebouwde kom en 23,1% van de overtredingen werden gepleegd op de autosnelweg. Voor de eerste vier maanden van 2012 ziet deze verdeling er als volgt uit: binnen de bebouwde kom werd 48,0% van het totaal aantal snelheidsovertredingen geconstateerd, buiten de bebouwde kom was dit percentage 24,1% en op de autosnelweg 27,9%.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Aantal snelheidsovertredingen in 30-kilometerzones neemt af - VerkeersNet

Aantal snelheidsovertredingen in 30-kilometerzones neemt af

Volgens staatssecretaris Teeuwen van Veiligheid en Justitie wordt er minder hard gereden in 30 km-zones. Hij leidt dat af uit het feit dat er ondanks intensievere controles minder overtreders worden bekeurd.
Naar aanleiding van de verhoging van boetes op te hard rijden in 30 km-zones sinds 1 januari van dit jaar, vergeleek Teeuwen op verzoek van de Kamer de cijfers van de eerste vier maanden van 2012 met die van 2011. Daaruit blijkt dat er in 30-km zones meer gecontroleerd is dan vorig jaar (1190 uur in 2012 t.o.v. 1022 uur in 2011). Opvallend noemt Teeuwen het dat het aantal overtreders per uur in 2012 ten opzichte van 2011 is afgenomen. In 2012 was dit voor 30 km-zones 5 overtreders per uur, waar dit in 2011 nog 15 overtreders per uur was.
Uit de analyse blijkt verder dat de verhouding van de snelheidsovertredingen per wegsoort is veranderd. In heel 2011 vonden van het totale aantal snelheidsovertredingen er 52,6% plaats binnen de bebouwde kom, 24,3% buiten de bebouwde kom en 23,1% van de overtredingen werden gepleegd op de autosnelweg. Voor de eerste vier maanden van 2012 ziet deze verdeling er als volgt uit: binnen de bebouwde kom werd 48,0% van het totaal aantal snelheidsovertredingen geconstateerd, buiten de bebouwde kom was dit percentage 24,1% en op de autosnelweg 27,9%.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.