‘SCHOOL OP SAFE’ richt zich nu ook op schoolomgeving

Met het programma SCHOOL op SEEF leveren de samenwerkende overheden, betrokken scholen, ouders en maatschappelijke organisaties in Zuid-Holland al sinds 2006 een bijdrage aan lessen gericht op de verkeersvaardigheden van basisschoolleerlingen. In het vernieuwde programma is er nu meer aandacht voor het veilig inrichten van de schoolomgeving, het betrekken van de ouders/verzorgers van de leerlingen en de eigen inzet van de scholen.

SCHOOL op SEEF is ontwikkeld door het ROV-ZH. Het programma richt zich op de verkeersveiligheid en verkeerseducatie van kinderen in de basisschoolleeftijd met praktijkgericht en digitaal materiaal met betrekking tot educatie, infrastructuur, communicatie, enzovoort. In het vernieuwde programma richt men zich nadrukkelijker op de schoolomgeving. Er is op www.schoolopseef.nl onder meer met een stappenplan te vinden waarin eerst eventuele verkeersproblemen rondom de school worden geïnventariseerd. Klaagt de buurt dat ouders de toegang blokkeren, wordt er te hard gereden? Vaak zijn dit soort problemen de aanleiding dat de school en gemeente om de tafel gaan zitten. Stapsgewijs wordt een vervolgtraject doorgenomen.
Om inspiratie op te doen voor mogelijke oplossingen van knelpunten in de schoolomgeving heeft SCHOOL op SEEF verder een databank opgezet van geslaagde en minder geslaagde voorbeelden om de discussie over mogelijke verkeersveiligheidsmaatregelen op en rond de basisschool goed op gang te helpen. Deze Ideeënbank is bedoeld als inspiratie voor de werkgroep bij het samenstellen van het maatregelenpakket. Niet alle partijen in de werkgroep zijn bijvoorbeeld ervaren in het opstellen van infrastructurele maatregelen of juist in het bedenken van acties met betrekking tot de verkeerslessen of de handhaving. Daarom kan een Ideeënbank op al die vlakken een goede inspiratiebron voor dergelijke werkgroepen zijn, aldus het ROVZ. Daarnaast is de ideeënbank een inspiratiebron voor alle overige processen waarbij gewerkt wordt aan een veilige school en een veilige schoolomgeving. Om voor de schoolomgeving en de schoolthuisroute de problemen goed te kunnen inventariseren maakt SCHOOL op SEEF een gratis digitale tool. Een werkgroep, ouders, buurt of leerlingen kunnen digitaal op een kaart aan geven waar zij problemen en knelpunten ervaren.
Nieuw is ook het SEEF Journaal waar verkeersveiligheidsambassadeur Wilco Scheurwater en leerlingen van OBS De Knotwilg uit Papendrecht hun mening geven over het thema van de maand: Veilig en Duurzaam naar school.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

'SCHOOL OP SAFE' richt zich nu ook op schoolomgeving - VerkeersNet

‘SCHOOL OP SAFE’ richt zich nu ook op schoolomgeving

Met het programma SCHOOL op SEEF leveren de samenwerkende overheden, betrokken scholen, ouders en maatschappelijke organisaties in Zuid-Holland al sinds 2006 een bijdrage aan lessen gericht op de verkeersvaardigheden van basisschoolleerlingen. In het vernieuwde programma is er nu meer aandacht voor het veilig inrichten van de schoolomgeving, het betrekken van de ouders/verzorgers van de leerlingen en de eigen inzet van de scholen.

SCHOOL op SEEF is ontwikkeld door het ROV-ZH. Het programma richt zich op de verkeersveiligheid en verkeerseducatie van kinderen in de basisschoolleeftijd met praktijkgericht en digitaal materiaal met betrekking tot educatie, infrastructuur, communicatie, enzovoort. In het vernieuwde programma richt men zich nadrukkelijker op de schoolomgeving. Er is op www.schoolopseef.nl onder meer met een stappenplan te vinden waarin eerst eventuele verkeersproblemen rondom de school worden geïnventariseerd. Klaagt de buurt dat ouders de toegang blokkeren, wordt er te hard gereden? Vaak zijn dit soort problemen de aanleiding dat de school en gemeente om de tafel gaan zitten. Stapsgewijs wordt een vervolgtraject doorgenomen.
Om inspiratie op te doen voor mogelijke oplossingen van knelpunten in de schoolomgeving heeft SCHOOL op SEEF verder een databank opgezet van geslaagde en minder geslaagde voorbeelden om de discussie over mogelijke verkeersveiligheidsmaatregelen op en rond de basisschool goed op gang te helpen. Deze Ideeënbank is bedoeld als inspiratie voor de werkgroep bij het samenstellen van het maatregelenpakket. Niet alle partijen in de werkgroep zijn bijvoorbeeld ervaren in het opstellen van infrastructurele maatregelen of juist in het bedenken van acties met betrekking tot de verkeerslessen of de handhaving. Daarom kan een Ideeënbank op al die vlakken een goede inspiratiebron voor dergelijke werkgroepen zijn, aldus het ROVZ. Daarnaast is de ideeënbank een inspiratiebron voor alle overige processen waarbij gewerkt wordt aan een veilige school en een veilige schoolomgeving. Om voor de schoolomgeving en de schoolthuisroute de problemen goed te kunnen inventariseren maakt SCHOOL op SEEF een gratis digitale tool. Een werkgroep, ouders, buurt of leerlingen kunnen digitaal op een kaart aan geven waar zij problemen en knelpunten ervaren.
Nieuw is ook het SEEF Journaal waar verkeersveiligheidsambassadeur Wilco Scheurwater en leerlingen van OBS De Knotwilg uit Papendrecht hun mening geven over het thema van de maand: Veilig en Duurzaam naar school.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.