Onbekendheid bevoegdheden verkeersregelaar leidt tot agressie

De onbekendheid met de wettelijke bevoegdheden van de verkeersregelaars leidt vaak tot weerstand bij automobilisten en daarmee tot agressie en geweld. Dit constateert de Inspectie SZW die 36 inspecties uitvoerde bij bedrijven die verkeersregelaars aanbieden.

De meest geconstateerde overtredingen hebben betrekking op het nemen van onvoldoende maatregelen ter beheersing van agressie en geweld. Daarnaast overtredingen geconstateerd met betrekking tot te lange arbeidstijden per dienst. Overtredingen die veel zijn geconstateerd zijn het onvoldoende inventariseren van risico’s (29%), het ontbreken van een agressieprotocol/duidelijke afspraken met werknemers over hoe te handelen bij agressie (27%), het onvoldoende geven van voorlichting en training (24%) en het ontbreken van een goede alarmeringsprocedure, waaronder ook assistentie van politie (12%). Agressie en geweld is een belangrijk arbeidsrisico bij de verkeersregelaars. Werknemers geven aan dagelijks te worden uitgescholden. Ook (dreiging met) fysiek geweld en (bijna-)aanrijdingen komen voor. Volgens de verkeersregelaars is het een probleem dat veel automobilisten niet weten dat zij volgens de Wegenverkeerswet verplicht zijn de aanwijzingen van de verkeersregelaar op te volgen. Deze onbekendheid met de wettelijke bevoegdheden van de verkeersregelaars leidt vaak tot weerstand bij automobilisten en daarmee tot agressie en geweld, zo meldt de Inspectie. Het onderzoek had betrekking op beroepsverkeersregelaars zoals die bijvoorbeeld bij wegwerkzaamheden worden ingezet . Daarnaast bestaan er ook evenementenverkeersregelaars. Dat zijn meestal vrijwilligers die na een korte training alleen bij evenementen worden ingezet.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.