Aantal verkeersboetes in 2012 bijna gelijk aan 2011

trajectcontroleHet aantal verkeersboetes is in 2012 nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van een jaar eerder. Bij acht van de tien bekeuringen gaat het om snelheidsovertredingen. En bij trajectcontroles werden tweemaal zoveel automobilisten bekeurd.

In 2012 zijn 9.661.094 verkeersboetes opgelegd voor onder meer het overtreden van de maximumsnelheid, rijden door rood licht, fout parkeren, het niet dragen van een gordel of helm, handheld bellen en het ontbreken van fietsverlichting. Dat is 0,7 procent, ofwel 67.724 boetes, minder dan in 2011.

De politie heeft in 2012, net als een jaar eerder, minder weggebruikers beboet na een staandehouding. Dit wordt onder meer zichtbaar in het dalend aantal boetes voor het niet dragen van een gordel of helm, handheld bellen of het ontbreken van fietsverlichting. Het merendeel van de verkeersboetes wordt opgelegd wegens het overschrijden van de maximumsnelheid; in totaal 7.600.173 boetes. Net als in de voorgaande jaren is in 2012 het grootste deel van de snelheidsovertredingen binnen de bebouwde kom geconstateerd: 45,2 procent van het totaal aantal boetes. Op de provinciale wegen buiten de bebouwde kom is 23 procent van de bonnen uitgeschreven en op de autosnelwegen 31,8 procent.

Het totaal aantal opgelegde verkeersboetes via de trajectcontroles bedroeg in 2012 1.450.522, tegen 740.102 in 2011. Op de trajectcontrole op de A2 in de richting van Amsterdam naar Utrecht (tussen Holendrecht-Maarsen) zijn in 2012 de meeste snelheidsovertredingen begaan: 483.767 boetes zijn hiervoor opgelegd. Na verloop van tijd zijn automobilisten zich meer bewust geworden van de trajectcontrole op de A2 en zijn zij zich beter aan de maximumsnelheid gaan houden. Dit blijkt uit het feit dat het aantal geconstateerde overtredingen op de A2 met de trajectcontrole in de laatste maanden van 2012 sterk is gedaald: van 194.000 in september tot 60.500 in december. Verder geldt vanaf 1 september 2012 op een groot deel van de autosnelwegen de nieuwe maximumsnelheid van130 km/h. Deze limiet werd op trajecten met de nieuwe maximumsnelheid 28.205 keer overschreden vorig jaar; ofwel 0,37 procent van het totaal aantal boetes voor overtreding van de maximumsnelheid in 2012. Van de 28.205 snelheidsovertredingen boven de 130 km/h werden 15.171 begaan van september t/m december.

 

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.